Nytt avtal ger retroaktiva löneökningar i kommuner och regioner

Heike Erkers och Markus Furuberg

Akademikerförbundet SSR har tecknat ett nytt kollektivavtal med arbetsgivarna Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona.

Avtalet gäller för medlemmar i kommuner och regioner och är på fyra år. Det ger retroaktiva löneökningar ända tillbaka från april i år. Samtidigt är fack och arbetsgivare överens om att förbättra möjligheterna att göra karriär i välfärden.

Akademikerförbundet SSR är nu överens med arbetsgivarna i SKR, Sveriges kommuner och regioner, och Sobona om ett nytt kollektivavtal. Kollektivavtalet är på fyra år, räknat från den 1 april i år då det tidigare kollektivavtalet ursprungligen löpte ut. Förhandlingarna pausades då på grund av Corona-epidemin. Löneökningarna ska alltså gälla från april.

– Det har varit intensiva förhandlingar och vi är nöjda över att arbetsgivarna till slut accepterade vårt krav på retroaktiva löneökningar. För oss var det självklart att medlemmar som arbetat i välfärdens verksamheter under Corona-epidemin inte skulle bli av med sina löneökningar bara för att förhandlingarna tog paus, säger Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.

Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR, lyfter även han fram de retroaktiva lönerna som en facklig seger. Han pekar även på att förbundet och SKR/Sobona är överens om att stärka akademikers möjligheter att göra karriär inom välfärden och öka lönespridningen.

– Det här är något vi drivit länge. Vi ser hur kommunala verksamheter ofta har en hög personalomsättning bland akademiker. Många har bara kunnat höja sina löner genom att byta jobb. Därför är det bra att vi nu är överens med arbetsgivarna om att det ska bli lättare att göra karriär i välfärdens verksamheter och på så sätt utveckla både individerna och verksamheterna. Får medlemmar hos oss större möjligheter att göra karriär stärks kontinuiteten i verksamheten. Det tjänar alla på, säger Markus Furuberg.

 

Läs om de viktigaste nyheterna i avtalet HÖK20 här.