Nytt avtal för Idéburna och Ideella organisationer

Akademikerförbundet SSR har tillsammans med Akavia och Naturvetarna, för Akademikerförbunden, tecknat kollektivavtal med Arbetsgivaralliansen för Ideella och Idéburna organisationer samt inom Upplevelse och kultur. Gällande löneöversyn säger avtalet att om centrala parter inte enas om nivån för löneökningar gäller löneökningar med 4,1 procent 2023 och 3,1 procent 2024, men exakta nivåer förhandlas mellan fack och arbetsgivare.

- Vi är glada att vi utöver löneökningar fått till 0,2 procent extra av lönen i avsättning till flexpension. Vi har även fått till bättre formuleringar kring distansarbete, säger Daniel Grönberg ansvarig ombudsman på Akademikerförbundet SSR.

Avtalet innebär nu bättre ersättning vid föräldraledighet (Föräldralön).
Avtalet ger möjlighet att få kompensation för restid i ledig tid (kompensationsledighet) istället för som tidigare enbart i pengar (restidsersättning).

Det har även införts en möjlighet att träffa lokalt avtal om annan begränsningsperiod än sex månader för att fördela den genomsnittliga veckoarbetstiden. Det finns även en ny möjlighet till individuellt avtal om andra arbetsfria dagar och om annan ersättning vid jour. Tidsbegränsningen på 12 månader har tagits bort avseende att kunna träffa överenskommelse om annan ersättning än ob-ersättning.

Avtalen gäller retroaktivt från den 1 maj 2023 till och med den 30 april 2025.