Nytt avtal Idrott!

Akademikerförbunden, där Akademikerförbundet SSR ingår, tecknade 27/10 2023, tillsammans med Unionen och Arbetsgivaralliansen, nytt kollektivavtal ”Arbetsgivaralliansen Branschavtal Idrott”.  

- Vi är nöjda med att konstatera att avtalet på flera sätt stärker arbetet och vikten av ett hållbart arbetsliv, konstaterar Daniel Grönberg ombudsman hos Akademikerförbundet SSR. 

 

Avtalet gäller perioden 2023-11-01 t.o.m. 2025-10-31. Avtalet innehåller golv för löneökningar:

  • 1 oktober 2023: minst 4,1 %  

  • 1 oktober 2024: minst 3,1 %  

  • Extra avsättning till flexpension med 0,2% ska göras 2024-11-01 

- Vi har även lyckats förstärka innehållet i medarbetarsamtalet genom att ta upp hållbart arbetsliv och fackligt engagemang. Under kommande avtalsperiod ska parterna via en arbetsgrupp se över löneavtalet och möjligheten att ta fram ett utbildningsmaterial om löneavtalet för chefer och arbetstagare, säger Daniel Grönberg.

Kollektivavtalet har på flera områden blivit tydligare att arbetsgivare ska verka för ett hållbart arbetsliv för att betona vikten av att arbeta med arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv.  Föräldralön förenklas.

Ett förtydligande avseende provanställning är gjort. 

För frågor, kontakta ansvarig ombudsman: Daniel Grönberg