Nytt avtal för Svenska kyrkan

Akademikerförbundet SSR har den 3:e maj, tillsammans med Akavia och förtecknade förbund tecknat ett nytt kollektivavtal med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

–  Avtalet ger medlemmarna en möjlighet till bra löneutveckling under en osäker tid och ger bättre möjligheter för Svenska kyrkan att behålla och rekrytera akademiker. Vi är glada att vi fått till bättre ersättningar både för lägerverksamheten och för den som måste använda bilen i jobbet, säger Josefine Johansson, avtalsansvarig ombudsman Akademikerförbundet SSR

Avtalet gäller i 25 månader, retroaktivt från 1 april 2023 till och med30 april 2025, med ett totalt avtalsvärde om 7,708 procent, det vill säga Märket* plus en extra månad.

Fack och arbetsgivare har även kommit överens om en 25% högre ersättning för när anställda använder sin bil i tjänsten och lägerersättningen höjs med 10%, utöver märket.

Akademikerförbundet SSR:s medlemmar i Svenska kyrkan är alla akademiker och allt ifrån präster och diakoner till handläggare och HR-specialister.

Akademikerförbundet samarbetar med följande förbund i kollektivavtalsförhandlingar inom Svenska kyrkans avtalsområde:
Akavia, Sveriges Arkitekter, DIK, Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna, Naturvetarna, SRAT, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Psykologförbund, Sveriges Universitetslärare och forskare (SULF) och Vårdförbundet.

* I Sverige har vi valt en modell där industrisektorns fack och arbetsgivare får komma fram till den siffra som ska gälla för många andra stora sektorer, därför att denna exportberoende bransch påverkas mest av omvärlden och därför kommer att känna av effekterna tydligast. Detta kallas “Märket”. Nu är Märket satt för de kommande två åren och kommer att påverka Akademikerförbundet SSR och andra fackförbunds förhandlingar.