Nytt avtal trossamfund

Akademikerförbundet SSR har för Akademikerförbundens räkning tecknat ett nytt avtal med Arbetsgivaralliansen bransch Trossamfund och Ekumeniska Organisationer. Avtalet löper på två till och med den 30 september 2025, med ett avtalsvärde om 7,4 procent, vilket motsvarar märket. Parterna har infört ett system för flexpension.

-Vi är mycket nöjda med att ha infört flexpension. Nu kommer även våra medlemmar som arbetar inom trossamfund och ekumeniska organisationer kunna får ett bättre intjänande till sin tjänstepension och en större möjlighet att gå ned i arbetstid i slutet av arbetslivet, säger Louisa Hegardt ombudsman Akademikerförbundet SSR.   

Löneökningsutrymmet är lägst 4,1 % per 2023-10-01 och lägst 2,3 % från och med 2024-10-01. Avsättning till flexpension görs med 1,0 % per 2024-10-01.