Plugga med lön mitt i arbetslivet

Den 1 oktober 2022 går startskottet för ett helt nytt studiestöd då omställningsstudiestödet förverkligas. För första gången kommer det vara möjligt att plugga mitt i karriären med omställningsstudiestöd där du kan få ända upp till 80 procent av din lön.

Denna möjlighet är en del av Trygghetsöverenskommelsen som förhandlades fram mellan arbetsmarknadens parter och där riksdagen tog beslut i juni 2022.

Som chef kommer du kanske få frågor från anställda som funderar på att börja studera för att stärka sin kompetens i arbetslivet. Möjligheten finns för alla anställda, medarbetare som chef, om du uppfyller vissa kriterier som att:

  • utbildningen stärker arbetstagarens framtida ställning på arbetsmarknaden,
  • du har arbetat minst 8 år under en 14-årsperiod,
  • samt arbetet 12 månader av de senaste 24 månaderna där genomsnittet inte får understiga 16 timmar i veckan.

Läs mer om omställningsstudiestödet, villkor och regler här