Pressinbjudan: Hearing om att stärka det brottsförebyggande arbetet

Fredagen den 23 oktober bjuder nio fackförbund in representanter för regering, myndigheter, kommuner och forskning till en gemensam hearing om det brottsförebyggande arbetet. 

Akademikerförbundet SSR:s förbundsordförande Heike Erkers deltar i en digital hearing fredag 23 oktober klockan 10:00 - 12:00. Hearingen är en tvärfacklig mobilisering om hur vi kan stärka det brottsförebyggande arbetet och målet är att diskutera hur vi kan förbättra förutsättningarna att lyckas med brottsbekämpning.

Regeringen representeras av Morgan Johansson och Lena Hallengren. Representanter för myndigheter, kommuner och forskning kommer också att delta.

Alla är välkomna till en öppen och kostnadsfri hearing.