Rapportsläpp: All makt åt algoritmen, vår befriare?

Bild på rapporten All makt åt algoritmerna, vår befriare?

Algoritmernas betydelse för vår gemensamma välfärd blir allt mer uppenbar. Och det är på gott och ont.

I en ny rapport beskriver förbundets chefsekonom Simon Vinge läget. Vi har i en stor undersökning frågat våra medlemmar bland annat om hur delaktiga de är i denna utveckling. Svaret är skrämmande. Inte ens en fjärdedel är alls tillfrågade i processen. Och då handlar det exempelvis om myndighetsbeslut inom socialtjänsten. Om beslut som rör samhällets sköraste och mest utsatta individer.

– Det är en experimentverkstad som pågår, säger Simon Vinge. Det är helt orimligt att kommunerna får göra lite hur som helst. Det behöver styras upp för att vi medborgare ska kunna lita på det offentliga! Därför vill vi se bland annat statlig reglering och en algoritmombudsman.

Läs rapporten i sin helhet här