”Regeringen använder inflationen som svepskäl”

Bristen på besked till landets kommuner och regioner i regeringens vårbudget innebär stora nedskärningar. Det har Sverige inte råd med och det är djupt oansvarig ekonomisk politik, något som bland annat Konjunkturinstitutets beräkningar visar.

Välfärden och den offentliga sektorn står inför en historiskt stor utmaning när det gäller att locka till sig tillräckligt många duktiga medarbetare. Orsaken är lång tid av underfinansiering där skattesänkningar och subventioner har prioriterats framför tillräckliga resurser till omsorg, vård och skola.

Regeringen säger att Sverige måste hålla igen. Från fackets håll är vi de första att hata inflationen. Men de senaste beräkningarna från Konjunkturinstitutet, som är en statlig myndighet, säger att 60 miljarder kronor extra till välfärden skulle ha en inflationseffekt på 0,3 procentenheter. 60 miljarder är mer än dubbelt så mycket som SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, begärt av regeringen.

Vi kräver att landets kommuner och regioner före sommaren får besked om en lägsta nivå för statsbidrag i höstens budgetproposition.

Ge kommunerna möjlighet att planera sitt budgetarbete. Alternativet är uppsägningar och anställningsstopp i socialtjänsten, sjukvården och skolan.

Läs hela debattartikeln i Sydsvenskan här.