Regeringen måste ge besked nu

Regeringen måste ge välfärden besked - nu Aftonbladet debatt

Konkurrensen om medarbetare i vård, skola och omsorg är stor. Samtidigt befinner sig Sveriges regioner och många kommuner i ett läge där de måste genomföra orimligt stora neddragningar, om de ska följa gällande lagstiftning. – Vi ser fyra absolut nödvändiga åtgärder som måste till, skriver Heike Erkers tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och flera andra fackförbund på Aftonbladet debatt.

Vi se fyra helt nödvändiga åtgärder:

  1. Regeringen måste snarast ge besked om budgetförutsättningar för kommande år. När beskeden dröjer, blir osäkerheten stor och det går ut över sjukvård, skolor och äldreboenden.
    Senare budgetbeslut, till följd av sena besked om statsbidrag, riskerar också att leda till ökade sparkrav. Kommuner och regioner gör vad de kan för att invånarna inte ska drabbas. Det behöver regeringen också göra.
  2. Värdesäkra statsbidrag till kommuner och regioner så att de räknas upp med pris- och löneökningar och hänsyn tas till demografin. Statsbidragen värdesäkras i dag inte för inflationen och en ökande befolkning.
  3. Gör ”krisundantag” från budgetreglerna. Om statsbidragen inte höjs rejält kommande år, krävs ett ”krisundantag” från dagens regler om att kommuner och regioner måste budgetera med överskott och att underskott måste återställas inom en treårsperiod.
  4. Gör om de riktade statsbidragen med detaljerade villkor till statsbidrag som är mer långsiktiga och mer generella till sin karaktär.
    Riktade statsbidrag ger sämre resursanvändning av de offentliga medlen. När pengarna inte ens räcker till att bibehålla ordinarie verksamhet, och staten ändå väljer att ge riktade bidrag till specifika detaljer, tyder det på att man inte har insett allvaret i situationen.   

Kommuner och regioner behöver veta vad som gäller för att kortsiktiga neddragningar i välfärdsverksamheterna ska kunna minska och till och med undvikas. 

Heike Erkers, ordförande Akademikerförbundet SSR skriver tillsammans med Anders Henriksson, ordförande Sveriges kommuner och regioner (SKR), Kristina Hultman, ordförande Akademikeralliansen, Johanna Jaara Åstrand, ordförande Sveriges lärare, Veronica Magnusson, ordförande Vision, Malin Ragnegård, ordförande Kommunal och Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet.

Läs hela artikeln på Aftonbladet debatt