Regeringen tvingar fram nedskärningar i välfärden

Idag kom regeringens vårbudget, tyvärr var detta en besvikelse för välfärden. Inflationen används som en rökridå när det gäller uteblivna pengar till välfärden och är ett svepskäl som kommer leda till nedskärningar på socialtjänsten, i skolan, vården och för äldreomsorgen.

Konjunkturinstitutet beräknar att en satsning på runt 60 miljarder på välfärden skulle leda till 0,3% i ökad inflation. Kommuner och regioner har bett om mindre än hälften men får inte några besked om nya pengar. 

Vi ser stor brist på kompetens inom både privat och offentlig sektor. Utbildning och kompetensutveckling krävs. Regeringens insatser för utbildning och arbete räcker inte. Dessa nedskärningar kommer att förvärra kompetenskrisen.  

Vi vet att det första som ryker när kommunerna ska spara pengar är det förebyggande arbetet, vilket tvärtom borde prioriteras upp. Att göra nedskärningar på välfärden i en lågkonjunktur är kortsiktigt. Menar regeringen allvar med att stoppa kriminaliteten och få fler i jobb så behövs en stark välfärd som har möjlighet att jobba förebyggande. 

Mer pengar behövs för investeringar i välfärd, utbildning och grön omställning. Den svenska statsskulden är låg – det finns utrymme att tillfälligt överge överskottsmålet. 

Akademikerförbundet SSR