Reglera algoritmer

Sommarens viktigaste debatt har handlat om algoritmer och vilken politik som behövs för att reglera dem. För att fortsätta diskussionen har Samhällsekonomiska podden bjudit in Digitaliseringsmyndighetens generaldirektör Anna Eriksson. Ska AI verkligen få göra allt?

Förutom att prata om artificiell intelligens, pratar vi även om vad staten ska göra (förstatliga?), öppna data och Sveriges jumboplacering bland OECD-länderna i den frågan (har utvecklingen vänts sedan 2019?), och om hur framtidens arbetsmarknad egentligen kommer att se ut och vad den kan kräva av oss.

Vi pratar bland annat om: 

1:10 Hur startar man en myndighet, vad ska den göra – och kommer någon att vara fysiskt på kontoret i framtiden? 

5:20 Vaccinationsbeviset!

6:40 Öppna data? Vad är det och varför är det bra. Och varför rankas Sverige så lågt? 

10:30 Borde programvara och algoritmer också vara öppna och tillgängliga? 

11:20 Artificiell intelligens: vad hur och varför. Vi pratar om risker, rasistisk ai, fördomar i datan, hur man tränar algoritmer.

15:40 Hur skapar man förtroende för algoritmer? Är all lagstiftning lika lätt eller svår att automatisera? 

19:40 Bör det vara någon skillnad i öppenhet med digital förvaltning? 

20:30 Bör ai i krigsföring förbjudas? Finns det andra användningsområden som bör förbjudas? 

23:00 Hur ska man överhuvudtaget kunna förklara ai-beslut – och skulle man behöva en opartisk revision och granskning av artificiell intelligens? 

25:10 Behöver vi förstatliga någonting för att få bättre digital infrastruktur? 

27:30 Hur många jobb kommer egentligen “automatiseras bort”?

33:30 Hur mycket kan egentligen Sverige påverka i dessa frågor? Hur mycket avgörs i praktiken av tech-jättarna? 

36:20 Sista frågan: har vi underskattat regleringens makt?