Se konferensen om arbetsplatsers nya möjligheter

Universell Utformning av Arbetsplatser arrangerade en digital konferens ”Möjligheter i en ny tid”. Nu kan du också se den!

Klicka här för att se seminariet

Teman för den digitala konferensen är ”Post corona - möjligheter i en ny tid” och ”Olikheters möjligheter i arbetslivet” - för dig som ligger i framkant.

Filmen innehåller sex föreläsningar som riktar sig till dig som bland annat är HR, ledare, skyddsombud, fackligt aktiv och chef. Det är matnyttiga och spännande ämnen som till exempel arbetsmiljö i en pandemi, kulturell rekrytering och fördelen med att rekrytera folk med diagnoser.

I filmen medverkar i följande ordning:

Sussann Lindqvist
Projektledare Verksamhetsutveckling, Feelgood Företagshälsa 
Nya behov i pandemins spår – den universella företagshälsan ställer om 
Pandemin har påverkat arbetslivet i stort. Hur märker Feelgood av detta och hur har man fått ställa om sitt erbjudande till företagen? Vilka behov kommer att växa framöver? 

Cecilia Söderström, HR chef Vasakronan
En trygg och säker arbetsplats för alla –  har Covid-19 förändrat förutsättningarna?  
Under det senaste halvåret har den goda arbetsmiljön fått en hel del nya inslag. Att arbetsplatsen ska vara öppen för alla kanske kan tyckas självklart men idag utmanas vi med vad som är att betrakta som arbetsplats. Är det kontoret, är det hemmet eller någon helt annanstans? Och vad innebär det? 

Sofia Blomdal, arbetsmiljöchef, Ragn-Sells 
Varför behövs olikheter för ett hållbart arbetsliv? 
Ledarskapets betydelse för att ta tillvara olikheter och skapa hållbara lösningar är viktiga frågor för Ragn-Sells. Hur har Corona-pandemin påverkat förhållningssätt och praktiskt arbete på det här området? 

Farzad Golchin, VD Novare Potential 
Mångfald - från risktänk till möjlighetstänk.  
Farzad Golchin, vd Novare Potential, berättar om möjligheter med en ökad mångfald och vad som krävs för att gå från skepsis till handling.

Hanna Holmlund, HR chef, Volkswagen Group Sverige
Omvänt mentorskap på Volkswagen Group Sverige AB. 
Historiskt sett har unga kvinnor fått manliga mentorer i seniora chefspositioner, med resultatet att rådande normer och strukturer bevaras. Nu gör Volkswagen Group Sverige AB tvärt om, män på seniora chefspositioner, vilka är företagets viktigaste kulturbärare får  yngre yrkeskvinnor till  mentorer.  Här ges möjligheter att faktiskt förändra invanda beteenden i vår kultur, våra normer och strukturer.

Lotta Rizzo, Konsultchef, Left is Right
Hur du kan agera, rekrytera och leda personer med speciella behov för att få tillgång till hög kompetens där det ställs krav på analytisk förmåga, kreativitet, problemlösningsförmåga, detaljfokus och uthållighet. 
Konkret vägledning, råd och tips från en arbetsgrupp med många olikheter.