Skattar bäst som skattar sist? Rapport om bolagsbeskattning

Förslaget om nya minimibeskattning av bolag och dess ekonomiska konsekvenser granskas i den nya rapporten ”Skattar bäst som skattar sist?”. 100 miljarder kronor i vinster flyttas från Sverige varje år. Ett nytt EU-förslag om ett golv för bolagsskatt skulle göra det svårare för skatteparadis att locka multinationella företag med låga skatter.

Rapportens syfte är att djupdyka i den ekonomiska och politiska utvecklingen kring de multinationella företagens vinstflytt, med ett särskilt fokus på̊ Sverige. Rapporten är finansierad av Akademikerförbundet SSR och författad av Emil Bustos, forskare i nationalekonomi vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN).

  • Multinationella företag flyttar enorma summor till länder med låga skatter. Världens länder går miste om 100 miljarder dollar varje år, detta är ungefär lika mycket som svenska statens budget. För att hantera skatteflykten behövs gemensamma regelverk och en spelplan som är lika för alla, säger rapportförfattare Emil Bustos.
  • Sverige borde driva på för detta under ordförandeskapet. EU-länderna ska inte konkurrera med varandra om lägst bolagsskatt. Sverige har tidigare varit en bromskloss men vi ser nu en vilja att täppa till skatteflykten. Alla stora bolag måste bidra till investeringar i infrastruktur och vår gemensamma välfärd, säger Simon Vinge chefsekonom Akademikerförbundet SSR.

Företag kan idag flytta vinster från länder med höga skatter till länder med låga skatter. Detta sker exempelvis genom att strategiskt använda regler om räntor och immateriella tillgångar inom koncerner. OECD uppskattar att skatteplanering gör att stater går miste om mellan en biljon och 2,4 biljoner kronor per år. Som en jämförelse låg svenska statens inkomster 2021 på cirka 1,1 biljoner kronor.

För att minska den globala skattekonkurrensen föreslår OECD, G20 och EU att införa nya regler för beskattning av företag. Organisationerna vill införa ett golv för bolagsskatter genom att kräva att företag som betalar mindre än 15 procent i skatt i ett land beskattas i landet eller i moderbolagets hemland.

En uppskattning i rapporten visar att om Sverige hade kunnat beskatta all vinstflyttning så hade skatterna ökat med cirka 20 miljarder kronor vid 15 procents bolagsskatt - men bedöms kunna öka med 100 miljarder vid 25 procents lägsta bolagsskatt vilket är lägre än den nivå vi hade för 15 år sedan.

  • Sverige har försökt tävla med låg bolagsskatt, vi menar att det inte är långsiktigt hållbart för att finansiera välfärden, säger Simon Vinge chefsekonom Akademikerförbundet SSR.

Läs hela rapporten här: