SKR ger bilden av en hopplös framtid”

220705 Dagens Nyheter replik

Facken i välfärden: SKR efterlyser fakta men har kommit fram till samma stora personalrekryteringsbehov som vi. Det går inte bara att ge upp.

Läs hela repliken här.

Arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) anser att det inte är realistiskt att de anställda i välfärden kräver fler kollegor. I stället vill SKR se åtgärder som ska vara ”långsiktiga, baseras på fakta och utgå ifrån verkligheten”. Vi, Facken i välfärden, organiserar cirka 1,2 miljoner välfärdsanställda och är väl förankrade i verkligheten. Det faktaunderlag vi baserar vår analys på kommer från SKR:s egna rapporter.

SKR-rapporten ”Möt välfärdens kompetensutmaning” har beräknat att utifrån den demografiska utvecklingen behöver antalet anställda i välfärdssektorn, inklusive privata utförare, öka med cirka 13 000 personer årligen under perioden 2019–2029. Därutöver förväntas cirka 336 000 medarbetare gå i pension de kommande tio åren, vilket innebär att det i snitt finns ett behov av att rekrytera ytterligare cirka 34 000 årligen.

Tillsammans handlar det om ett rekryteringsbehov under de närmaste tio åren på cirka 470 000 medarbetare.

Under Almedalsveckan arrangerade Facken i välfärden seminariet ”Vi behöver en halv miljon nya kollegor”. Vi förväntar oss att seminariet blir ett startskott för att tillsammans med SKR ta fram konkreta förslag och få till ett trepartshandslag med regering och arbetsgivare. Då kan vi intensifiera arbetet med att klara kompetensförsörjningen och gemensamt fokusera på lösningar i stället för hinder så att våra medlemmar får flerkollegor och en bättre arbetsmiljö.

Det här gör vi för att medlemmarna i våra förbund arbetar i en underbemannad välfärd, är trötta och känner att resurserna inte motsvarar behoven. Det hotar den svenska välfärdsmodellen –en välfärd som finansieras gemensamt och fördelas efter behov –när välfärdsanställda inte orkar jobba kvar.

Facken i välfärden har inte påstått att utmaningen är enkel. Men våra förslag för att få in fler i yrkena, få fler att trivas och färre att lämna är varken kortsiktiga eller baserade på fiktion. Vi har tagit fram 40 policyförslag inom nio strategiska områden som handlar om att öppna utbildningsvägarna, få in befintlig kompetens som nu är utanför, göra alla välfärdsjobb attraktiva före utbildningsval, låta proffsen vara proffs, professionell styrning och ledarskap, egenmakt och utveckling, friskare medarbetare, hållbart jobb hela arbetslivet och bättre omställning och livslångt lärande.

SKR:s bild av framtiden är dyster, nästan hopplös. Det bekymrar oss. SKR efterfrågar långsiktiga lösningar och nytänk men skjuter över ansvaret på enskilda arbetsgivare och fackliga organisationer som behöver ”ha ett helhetsperspektiv”. Utifrån samma underlag som vi utgår ifrån har SKR landat i att vi ska vara beredda på att ”färre ska ta hand om fler”.

Det om något är orealistiskt. Facken i välfärden tänker inte ge upp vår kamp för våra medlemmars villkor och den alltmer akuta bristen på kollegor. Och vi tänker inte ge upp hoppet om att vi kan lösa det. Och det gör vi bäst tillsammans.

Heike Erkers, ordförande, Akademikerförbundet SSR

Åsa Fahlén, ordförande, Lärarnas riksförbund

Johanna Jaara Åstrand, ordförande, Lärarförbundet

Veronica Magnusson, ordförande, Vision

Malin Ragnegård, ordförande, Kommunal

Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet

(Förbunden ingår i Facken i välfärden.)