Tidöavtalet struntar helt i välfärdskrisen

221029 Aftonbladet

Facken i välfärden: Tidöavtalet visar en förbluffande brist på helhetssyn kring välfärdens färdriktning, personalförsörjning och finansiering.

Läs hela artikeln här

Tidöavtalet visar en förbluffande brist på helhetssyn kring välfärdens färdriktning, personalförsörjning och finansiering. Vi, Facken i välfärden som företräder mer än en miljon medlemmar som arbetar inom välfärden, kan inte dra någon annan slutsats än att de partier som ingår i, och stödjer denna regering, inte har tillräckliga lösningar på de stora utmaningar som välfärden står inför. Inte minst rörande kompetensförsörjningen, alltså möjligheten att rekrytera och behålla personal.

Läs hela debattartikeln på Aftonbladets debattsida