Sluta attackera socialsekreterarna

Det är dags att sluta attackera och ifrågasätta socialsekreterare som gör sitt jobb. Uppgifterna regleras i lagstiftningen.

Publicerad i Norrländska Socialdemokraten.

Vi i Akademikerförbundet SSR organiserar många av landets socionomer som arbetar med en av samhällets absolut viktigaste arbetsuppgifter; att skydda barn som far illa eller riskerar att fara illa. 

Vi vet idag att de bästa sätten att skydda barn på är att se till att de har goda hemförhållanden, en god relation till sina föräldrar, goda uppväxtvillkor, god hälsa och möjlighet att klara skolan med godkända betyg. Att hjälpa och stötta familjer och barn med detta är det bästa samhällets aktörer kan göra. Men när det trots allt inte fungerar, är socialtjänsten den aktör som också har ett särskilt ansvar när barnen behöver skydd och stöd utanför familjen. Socialsekreterare har för det en unik utbildning, kompetens och viktig roll att fylla. Rollen och uppdraget regleras i lag, bland annat socialtjänstlagen. Och när stöd och hjälp inte räcker till måste socialnämnden ibland, utifrån lag, fatta de svåraste besluten som finns - att omhänderta barn, mot föräldrars vilja. 

Svåra och komplexa beslut blir än svårare när grunden för dem ifrågasätts. När det precis som i Gällivare utmålas att besluten inte har fattats utifrån kunskap och kompetens och en vilja att skydda barnen. Det handlar här om desinformation och påhopp. Det gör oss som fackförbund och företrädare för professionen förbannade. 

Vi vet att det pågår en desinformationskampanj som sprider felaktiga påståenden om svensk socialtjänst. Kampanjen pågår utomlands, i Sverige, och i Gällivare. Den har samma syfte överallt; att skapa misstro och rädsla för socialtjänsten och socialsekreterarna. I centrum för kampanjen står socialsekreterarna och tillämpningen av lagen. Det är utifrån lagen om vård av unga som socialnämnden fattar beslut om att omhänderta barn mot föräldrars vilja. Misstron och rädslan riskerar att skada förtroendet för socialtjänsten. Föräldrar som tror att socialtjänsten lättvindigt kan omhänderta deras barn kommer knappast att vända sig till socialtjänsten för att få stöd och hjälp tidigt. Kampanjen ökar därmed risken för att barn inte får det stöd, den hjälp och vissa fall det skydd som de har rätt till. 

Och - om det ändå, med kompetens och lagstiftning i ryggen, blir fel är det viktigt att det hanteras på det sätt lagen anger. Beslut och personer som varit med och fattat besluten ska granskas och prövas på det sätt som lagen anger; genom överklagande och tillsyn. Socialsekreterare har uppdrag som tjänstemän och ska granskas utifrån det. Politiker har ett förtroendeuppdrag och ska granskas utifrån det. 

För att socialsekreterarna i Gällivare kommun ska kunna fortsätta att göra ett bra jobb uppmanar Akademikerförbundet SSR Gällivare kommun att: 

Säkerställa att socialsekreterarna har en trygg arbetsmiljö utan hot och otillbörlig påverkan 

Se till att det alltid är två handläggare i tvångsvårdsärenden 

Ge socialsekreterarna i kommunen möjlighet och förutsättningar att göra professionella bedömningar utifrån kunskap och kompetens.

Avslutningsvis - vi behöver alla respektera varandra och varandras uppdrag och roller. Den som anser att det är fel på lagen får försöka ändra på den. Det följer av att av leva i en demokrati. Allt annat är ovärdigt och odemokratiskt.

Monica Engström, Socialrättsjurist, Akademikerförbundet SSR