Socialsekreterare tar över Instagram

När polisen i Stockholm gör en insats mot en lägenhetsbordell är socialsekreteraren Malin Andersson med. Men hennes arbete riktat mot unga i prostitution och människohandel pågår hela tiden – även bortom de stora rubrikerna. Den här veckan kan du följa henne på vårt Instagram-konto.

En vecka i månaden tar en medlem i Akademikerförbundet SSR över vårt Instagram-konto. Den här veckan sköts det av Malin Andersson. Hon har en mångårig erfarenhet av socialt arbete. Sedan 2014 arbetar hon med uppsökande arbete riktat mot prostitution och människohandel, med särskild inriktning  mot barn och unga människor. Hon träffar även vuxna människor som befinner sig i prostitution eller är sexköpare.

I det arbetet möter hon självklart mycket av det mörkaste som finns att se i samhället. Men att hon trivs beror samtidigt på att hon tycker att jobbet är roligt. Och glädjen, den tar hon med sig även in i samtal med såväl prostituerade som sexköpare.

– Det är mitt arbete att nå fram till den jag pratar med. Då kan jag inte vara dömande. Ska man nå fram måste man ha riktiga samtal.

Det kan handla om en ung rumänsk flicka som befinner sig några veckor i Stockholm, instängd i en lägenhet där hon bara väntar på kunder som ska köpa henne. Om Malin då knackar på och börjar prata med henne måste hon bygga ett förtroende. I första hand är målet i ett sådant fall att ge flickan eller kvinnan en första insikt om att det finns hjälp att få.

Malin och hennes kollegor har möjlighet att omedelbart skaffa fram ett boende. Men det är sällan det lyckas direkt.

– Polisen brukar säga att en av hundra hoppar av. Jag tror det stämmer. Men det där första mötet kan hjälpa kvinnor att sluta vid ett senare tillfälle. Det har vi hört flera gånger.

De gånger förändring sker är också en av de saker som ger henne störst arbetsglädje.

– När något händer så händer det så mycket på en gång. Det är en del av glädjen i det här jobbet.

Den här veckan kan du alltså följa Malin på Akademikerförbundet SSR:s Instagramkonto. Men vill du få veta ännu mer om hennes jobb har hon även ett annat konto på Instagram där hon regelbundet beskriver socialtjänstens arbete tillsammans med polisen. Kontot heter @socialarbetarmalin

Följ Malin Andersson Akademikerförbundet SSR:s instagramkonto här.