Socionomutbildningen behöver spetsutbildningar

Utbildningsministern meddelade i Sveriges Radio under morgonen att socionomutbildningen måste göras om, att den är för teoretisk och inte går i takt med tiden. Akademikerförbundet SSR välkomnar en översyn av utbildningen. Vi vill dock tydliggöra att socionomutbildningen är en akademisk generalistutbildning på tre och ett halvt år som ska kunna leda till ett stort antal yrken. Med den inriktningen och på den tiden är det inte möjligt att göra studenterna yrkesklara. För det krävs specialistutbildningar på ett antal områden.

  • Socionomutbildningen måste kunna leda till många yrken. Vi behöver vidareutbildning på samma sätt som sjuksköterskorna har – för att säkerställa kompetensen. Vill regeringen på allvar ge socialtjänsten bättre verktyg så behövs pengar till specialistutbildning, säger Heike Erkers ordförande Akademikerförbundet SSR.
     

Akademikerförbundet SSR har länge drivit frågan om att utveckla socionomutbildningen men då behöver det bli vidareutbildningar efter socionomutbildningen. Det krävs specialistutbildningar för bland annat arbete inom den sociala barn och ungdomsvården och som skolkurator. Bland sjuksköterskor har över 50 procent en specialistutbildning på masternivå, bland socionomer är den siffran 2,5 procent.

  • Vi behöver specialistutbildning för lösa samhällets stora utmaningar. Dryga två procent av socionomerna har en mastersutbildning idag, jämfört med 50 procent bland sjuksköterskor. För att säkra kompetensen i socialtjänsten så måste vi göra det mer attraktivt att stanna kvar i yrket och specialisera sig, säger Heike Erkers ordförande Akademikerförbundet SSR.
     

Utöver specialistutbildningar behöver arbetsgivarna bli bättre på själva yrkesintroduktionen. Men ett stort steg framåt vore att finansiera socionomutbildningen så att lärosätena har råd att färdighetsträna studenterna under utbildningstiden. Det får de inte finansiering för idag. Det finns stor mängd av ny kunskap för socionomer, det ställer större krav på den som kommer ut i yrket. 3,5 år som utbildningen är idag räcker inte. Att bara ändra innehållet i grundutbildningen gör att socionomerna missar annat.