Södertälje agerade olagligt facket kräver ersättning

Mikael Smeds chefsjurist

Akademikerförbundet SSR har kallat Södertälje kommun till förhandling med anledning av hur kommunen hanterat anställdas personuppgifter. Justitieombudsmannen har nyligen konstaterat att Södertälje kommun – utan att ha inhämtat våra medlemmars samtycke – löpande kontrollerat era personnummer mot belastningsregistret.

  • Akademikerförbundet SSR kräver nu att kommunen erkänt att de gjort fel, förhandlar med oss om en bättre lösning för framtiden och ger någon form av kompensation till våra medlemmar, säger Mikael Smeds chefsjurist Akademikerförbundet SSR.

Justitieombudsmannen har konstaterat att Södertälje kommun gjort fel och agerat i strid med regeringsformens och europakonventionens regler om rätten till skydd mot intrång i den personliga integriteten. Dessutom har det gjorts i strid med dataskyddslagstiftningen.

  • Vi har förståelse för Södertälje kommuns stora utmaningar och varför de valde att fatta beslutet men vi invände som fackförbund redan då och konstaterade redan då att detta vara integritetskränkande för våra medlemmar, säger Mikael Smeds chefsjurist Akademikerförbundet SSR.

Akademikerförbundet SSR har därför begärt en förhandling med Södertälje Kommun och kommer att yrka på någon form av ersättning för samtliga berörda medlemmar men framför allt kräva dialog för att hitta en bättre lösning framåt.