Solidaritet med Ukraina på EPSU styrelsens möte

Putins invasion av Ukraina är inne på sin tredje månad. Grymheten tycks inte ha några gränser. På European Public Service Union, EPSU styrelsens första möte efter pandemin beslutades om att suspendera det ryska medlemsförbundet.

I veckan har EPSU:s styrelse träffats för ordinarie sammanträde. Det första efter pandemin. Efter drygt två år av nedstängningar borde det varit ett möte av glädje och framtidshopp men i stället möts vi i skuggan av Putins invasion av Ukraina. Dagordningen rymmer många viktiga och angelägna frågor men ingen så viktig som vårt oreserverade stöd till Ukrainas folk och våra fackliga kollegor i Ukraina.

Krigsbrott i Ukraina

Därför inleddes också mötet med Ukraina. Vi började med att lyssna till rapporter från våra ukrainska kollegor på länk. Den bild de ger är skrämmande och visar att Putin och hans armé tycks kapabla till oerhörda handlingar och grymhet. Kvinnor och barn utsetts för grovt sexuellt våld. Vi får rapporter om tortyr och massgravar. I Mariupul och Donetsk har hus, byar och infrastruktur bombats sönder till smulor. Minst 130 000 människor har tvångsförflyttats till en okänd tillvaro i Ryssland. De deporteras skilda från sin familj, barn från sina föräldrar och utan id-handlingar. De som blir kvar torteras och dödas.

Soldaterna rövar och stjäl där de drar fram - mat, kläder och til och med vattenkokare. Sjukvårdsutrustning stjäls eller förstör, sjukhus bombas och barn dödas.

Jordbruket i Ukraina är viktigt för hela Europa och nu är den tid då vetet måste sås. Det är inte möjligt eftersom den ryska armen stulit och förstört jordbruksmaskiner och annan utrustning. En uppskattning vi fick var att kostnaderna överstiger 500 miljarder dollar. I Ukraina finns flera kärnkraftverk och de som arbetar där arbetar naturligtvis under mycket stor stress.

Fackliga ledare fängslas i Belarus

I samband med rapporterna från Ukraina rapporterades också om läget i Belarus, där en rad fackliga ledare från den fria fackföreningsfederationen fängslades förra veckan. Att situationen i Belarus är svår för fackligt aktiva vet vi sedan tidigare, men under kriget har den ytterligare förvärrats och protesterna mot kriget har uteblivit från Hälso- och sjukvårdsförbundet som är medlemmar i EPSU.

Suspendering av ryska och belarusiska förbund

EPSU-styrelsen beslutade efter diskussion i total enighet att suspendera det ryska medlemsförbundet liksom det belarusiska med hänvisning inte bara till deras ovilja att fördöma kriget utan också att de uttalat stöd för kriget. Det var inget enkelt beslut. Det är inte självklart att utesluta länder i krig, men i rådande läge finns inte något alternativ. Suspenderingen innebär att den ryska vice ordföranden för EPSU suspenderas från sitt uppdrag, att EPSU:s kontor i Moskva stängs och att förbundens medlemskap pausas. De kommer inte att bjudas in till några aktiviteter. Detta pågår till dess att en hållvarig fredslösning finns på plats.

Vägen framåt måste handla om fred, säkerhet och demokrati

EPSU styrelsen var också mycket tydlig med att man måste titta framåt. Att redan nu börja fundera över hur vägen tillbaka ska se ut för ett Europa där vi talar med varan och är medlemmar i samma organisation. Som sätter fred, säkerhet, demokrati, välfärd och social utveckling i centrum.

The Belarusian Free Trade Union

På dagordningen stod också frågan om att besluta om medlemsansökningar och styrelsen beslutade bland annat att bifalla en ansökan från det Belarusiska förbundet The Belarusian Free Trade Union, SPB.

Framtidens europeiska sociala dialog

Framtiden för den europeiska sociala dialogen är en fråga som är mycket viktig för fackföreningsrörelsen. För de svenska förbunden är just partsställningen och möjligheten att möta de europeiska arbetsgivarna och kommissionen i dialog och i förhandlingar.

Vår svenska erfarenhet från den offentliga sektorns fem, snart sex är blandad men i huvudsak positiva. Exempelvis inom kommuner och regioner har vi genom åren haft ett mycket gott samarbete. Vi har inte sällan förberett oss tillsammans med den svenska arbetsgivaren och vi har alltid efter beslut i den europeiska dialogen följt upp i Sverige och gemensamt kommit överens om hur det beslutade ska implementeras i vårt arbete.

Vad vill Kommissionen?

Många upplever dock att kommissionen talar med kluven tunga. Att man både betonar och i ord prioriterar de sociala parternas arbete och ställning men i handling de facto drar ner på finansiering, beskär möjligheterna att träffas till förhandling och också har synpunkter på vilken typ av överenskommelse parterna kan göra. Erfarenheterna från den statliga sektorn där EPSU drev rätten till information och konsultation för statligt anställda hela vägen till europeiska domstolen och förlorade präglar förstås hela fackföreningsrörelsens krav på förtydliganden från kommissionen. Styrelsen enades om nio krav som kommer att lyftas i förhandlingarna med kommissionen och under hösten räknar vi med att få ett tydligt förslag.