Stöd parternas förslag för tryggare jobb

Akademikerförbundet SSR ingår i PTK som förhandlat om anställningsskyddet. Vi konstaterar att fack och arbetsgivare på både den kommunala och privata sidan nu har hanterat förslag om anställningsskydd och kompetensutveckling. Därför kräver vi att politikerna kastar statens ensidiga förslag till försämrad LAS i papperskorgen.

Regeringen, Centern och Liberalerna är överens om att försämra Lagen om anställningsskydd, LAS, om inte fack och arbetsgivare kommer överens om gemensamma ändringsförslag. Akademikerförbundet SSR är extremt kritiska till politikernas hot om inblandning. Vi anser att medlemmarnas trygghet och anställningsbarhet ska öka, inte minska. Det kan ske om parterna själva får förhandla fram förslag som ökar tryggheten och ger ett skydd mot arbetslöshet, inte genom att politiker ensidigt försämrar LAS.

Vi vet redan idag att det här är frågor som kan lösas av fack och arbetsgivare. Vi fick i maj i år till ett avtal om omställning och utbildning i kommuner och regioner där merparten av Akademikerförbundet SSR:s medlemmar arbetar. Avtalet tecknade vi och övriga fack med arbetsgivarorganisationen SKR/Sobona.

För medlemmar som arbetar på den privata sidan företräds Akademikerförbundet SSR som ett av 25 fackförbund av förhandlingsorganisationen PTK. Där finns nu en överenskommelse mellan PTK och Svenskt Näringsliv.

Överenskommelsen är mycket omfattande och självklart är det svåra avvägningar i så här stora frågor. Men sett till helheten står vi bakom PTK:s förslag till överenskommelse. Den ger bättre förutsättningar för anställda till utbildning och omställning på framtidens arbetsmarknad och ökar därmed tryggheten för individen. Samtidigt värnas parternas inflytande.

Det är ännu oklart om de politiska partierna i Sveriges riksdag godtar PTK:s förslag och gör det till ny lag. I stället hänger hotet kvar om att partierna genomför ensidiga försämringar av Las, enligt den statliga utredning som kraftigt skulle försämra anställningsskyddet. Nedan kan du läsa mer om vad vi tycker om LAS-utredningen och om de förhandlingar vi deltagit i för att undvika hotet från politikernas förslag för att i stället stärka medlemmarna på framtidens arbetsmarknad.

  1. ”Akademikernas anställningstrygghet skulle gå upp i rök” – pressmeddelande om vår syn på Las-utredningen
  2. ”Vi inom kommun- och regionsektorn är nu först ut att svara upp mot regeringens krav på reformer av turordningsreglerna” – det skrev vi i en gemensam debattartikel mellan facken och arbetsgivarna i kommunsektorn om det nya omställningsavtal som trädde i kraft 1 maj.
  3. Överenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv – här förklarar PTK vad överenskommelsen skulle kunna innebära om partierna godkänner den i stället för att ta statens egen utredning.

PowerPoint-föreläsning om LAS
30-minuter lång PowerPoint-föreläsning om LAS.