”Akademikernas anställningstrygghet skulle gå upp i rök”

Mikael Smeds och Markus Furuberg

Den så kallade Las-utredningen måste skrotas. Det anser Akademikerförbundet SSR som pekar på att förslagen hotar tecknade avtal och slår brett mot Sveriges anställda.
- Våra medlemmars anställningsskydd skulle i praktiken gå upp i rök , säger Mikael Smeds, förbundsjurist.

Under dagen presenteras den så kallade Las-utredningen. Den lämnar förslag som till och med går längre än utredningsdirektiven, anser Akademikerförbundet SSR. Ett exempel är förändringen av det som kallas ” tillräckliga kvalifikationer” i turordningsreglerna. Utredningen vill ta bort kravet på upplärningstid. Det betyder att bara den som efter en kortare introduktion klarar av att utföra någon annans arbete har rätt att jobba kvar vid en nedskärning.

- För de flesta medlemmar i Akademikerförbundet SSR skulle det innebära att turordningsreglerna i praktiken spelat ut sin roll som anställningsskydd, säger Mikael Smeds, förbundsjurist på Akademikerförbundet SSR.

- Nästan alla kvalificerade befattningar kräver idag en längre upplärningstid vid nyanställning. Det är orimligt att inte ge samma chans till en redan anställd person med lång anställningstid och erfarenhet i samband med nedskärningar.  

Förändrade turordningsregler skulle också hota kollektivavtal som slutits på den kommunala sektorn. Nyligen träffade SKR och Akademikerförbundet SSR tillsammans med andra fackförbund ett kollektivavtal om nya turordningsregler.

- Vi parter visade där att vi tar ansvar i de här frågorna, utan att lagstiftarna lägger sig i. Om politikerna radikalt förändrar turordningsreglerna riskerar det att störa stabila kollektivavtal. Avtal är inte tänkta att vara popcornmaskiner. De ska hålla under lång tid för att vara förutsägbara för både arbetsgivare och anställda, säger Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR.

Akademikerförbundet SSR ser positivt på att kompetensutveckling lyfts fram i utredningen – men anser inte att förslagen ger några garantier för enskilda anställda.

- Utredningens förslag ställer inga krav på arbetsgivare att arbeta systematiskt med kompetensutveckling. Inte heller föreslås kompetensutveckling vara en individuell rättighet för den anställde. Kompetensutveckling riskerar därför att bli något som är upp till arbetsgivarens goda minne, säger Mikael Smeds.