Strandade LAS-förhandlingar

Under veckan bröt förhandlingarna samman mellan PTK, LO och Svenskt Näringsliv avseende förändringar i bland annat Lagen om anställningsskydd, LAS. Akademikerförbundet SSR är ett av 26 fackförbund som ingår i PTK.

Förhandlingarna har spänt över ett stort antal frågor som rör anställningsskyddsregler, omställningssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Syftet har varit att öka arbetsgivarnas vilja och förmåga att anställa, samtidigt som de anställdas trygghet och möjlighet till kompetensutveckling skulle stärkas och stödet vid omställning skulle blir än mer effektivt. Målet var att få till ett avtal som skulle kunna vara hållbart i decennier framöver, och då behövde parterna säkerställa att det skulle ge en stark anställningstrygghet för individen. Det som till slut låg på bordet var inte tillräckligt balanserat mellan anställningstrygghet, kompetensutveckling och omställningsstöd, för att parterna skulle kunna träffa avtal.

PTK konstaterar slutligen att nuvarande regelverk i grunden fungerar väl och står rustat för att bland annat hantera den period av omställning på arbetsmarknaden som Sverige står inför.

Akademikerförbundet SSR kommer fortsätta föra dialog med andra förbund samt nu med förbunden inom Saco arbeta med remissvaret på utredningen En moderniserad arbetsrätt (SOU 2020:30). Läs mer om utredningens förslag och förbundets kritik här. Utredningen tillsattes under våren 2019 som ett led i januariavtalet, som är grunden för regeringens samarbete med Centerpartiet och Liberalerna. Av avtalet framgår att utredningens förslag kommer att ligga till grund för lagstiftning om parterna inte når en överenskommelse. Akademikerförbundet SSR är starkt kritiska mot utredningens förslag. Lagstiftning är inte rätt väg, det är ett mycket trubbigt redskap för att hantera utmaningarna på arbetsmarknaden. Ansvaret ligger nu på politiken att inte rubba balansen på arbetsmarknaden genom att göra utredningens förslag till ny lag.

Avtalsrörelse 2020

Nu stundar intensiva förhandlingar då majoriteten av kollektivavtalen på den svenska arbetsmarknaden ska förhandlas om fram till årets slut. Närmaste månaden kommer Akademikerförbundet SSR fokusera på förhandlingar inom de olika branscher över hela arbetsmarknaden där Akademikerförbundet SSR:s medlemmar finns allt för att maximera medlemsnyttan!

Om parterna får rätt förutsättningar kan det möjligen öppnas nya möjligheter för förhandlingslösningar istället för utredningens förslag som riskerar att skapa oreda. Akademikerförbundet SSR anser att förhandlingslösningar är att föredra.

Vidare läsning 

PTK: "Det var inte tiden som avgjorde"

Förhandlingschefen: "Släng utredningen i papperskorgen!"