Sveriges snabbast växande fackförbund!

En rapport från Arena idé som tittar på facklig organisationsgrad, samt medlemssiffror för fackförbund och a-kassor över tid visar att vi är det fackförbund som växer mest.

Rapporten visar att Akademikerförbundet SSR:s medlemsantal ökade med 69 procent mellan 2006-2022. Det är den högsta siffran av alla Sveriges fackförbund.

- Vi är glada att så många valt att gå med i vårt förbund. När Akademikerförbundet SSR växer blir vi också starkare på arbetsplatserna och kan ge bättre stöd till varje medlem. Nu växlar vi upp arbetet med vårt opinionsbildningsarbete för ett öppet demokratiskt Sverige, vi vet att våra medlemmar vill ta tydlig ställning, säger Heike Erkers ordförande Akademikerförbundet SSR.

- Detta är ett kvitto på det arbete vi gjort, att vi har en tydlig strategi och inte tvekar att ta ställning i fackliga och politiska sakfrågor. Hög tillgänglighet och service till varje medlem som behöver hjälp och stöd är avgörande. Vi vill fortsatt vara Sveriges framgångsrikaste fackförbund och kommer att arbeta hårt för att fler ska vilja gå med hos oss, säger Lars Holmblad, förbundsdirektör Akademikerförbundet SSR.

- Det är kraft i att vara många. Vi har länge varit ett fackförbund som både driver fackliga frågor och som inte tvekar att ta ställning i politiska sakfrågor som berör samhället och våra medlemsgrupper. Det gör att fler vill vara med hos oss, 

Rapporten visar dock på en oroväckande utveckling att organisationsgraden sjunker sett till alla fackförbund. Att färre väljer att vara med i facket är en trend svenska fackförbund behöver vända tillsammans.

Ta del av hela rapporten här.

Är du ännu inte medlem? Läs mer om medlemskapet och bli medlem här: https://akademssr.se/medlem/medlemskapet