SVT Rapport – Gärna mer utbildning

Med bakgrund till att regeringen vill genomföra ändringar i socionomutbildningen kommenterar ordförande Heike Erkers i torsdagens sändning av Rapport.

Akademikerförbundet SSR har länge drivit frågan om att utveckla socionomutbildningen. Då behöver det bli specialstutbildningar efter socionomutbildningen. 

Fler måste få möjligheten att fördjupa sina kunskaper och specialisera sig, då krävs resurser för nya specialistutbildningar. Det skulle förbättra socialtjänsten.

Se inslaget i SVT Rapport 11 minuter in i programmet.