Träff med regeringen

Socialtjänstministern och Akademikerförbundet SSR:s ordförande.

Efter den senaste tidens uppmärksammade av hot och hat mot socialtjänsten har Akademikerförbundet SSR idag träffat den nya socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall. Under mötet diskuterades socialtjänstens framtid och förbundet överlämnade ett antal krav och förslag. Syftet var att lyfta lösningar på de utmaningar vi ser i socialtjänstens verksamhet både utifrån samhällets och våra medlemmars behov.

 • Vi hade bra och konstruktiva diskussioner. Vi ser fram emot fortsatt samarbete för att stärka socialtjänsten. Vi lyfte den svåra situationen med hot och hat som många socialsekreterare idag möter och våra förslag på åtgärder, säger Heike Erkers ordförande Akademikerförbundet SSR.

Akademikerförbundet SSR är politiskt obundna men tar ställning i frågor som är viktiga för våra medlemmar och påverkar politiken för att lösa professionens utmaningar.

Några av våra prioriteringar som vi idag lyft till regeringen:

 1. Huvudförslagen i den nya socialtjänstlagen måste genomföras.
 2. Satsa på socialtjänsten. De pengar som finns i stadsbudgeten för 2023 räcker inte.
 3. De regionala samverkans- och stödstrukturerna behöver regleras i en förordning.
 4. Kompetensen hos landets socialsekreterare behöver säkras. Inför specialistutbildningar!
 5. Möjligheten för socialsekreterare att få skyddade personuppgifter måste stärkas.
 6. Socialsekreterare måste inkluderas i lagstiftningen om sabotage mot blåljusverksamhet.
 7. Tillsätt en trygghetskommission. Efter återupprepade rapporter om hot mot socialtjänsten krävs en trygghetskommission.
 8. Andelen akademiker inom institutionsvården behöver öka.
 9. Rätten till eftervård för brukare som varit placerade på institution eller i familjehem behöver regleras i lag.
 10. Fullgoda avhopparprogram behöver införas och krav på avhopparverksamhet och nationella program behöver införas i lag.