Utvecklingslabb: Det komplexa ledarskapet och att leda på distans

Bild på Åsa Lundquist Coey framför tidningsvägg

Välkommen till den andra av tre seminarier om lärdomar från coronakrisen för Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA.

Att som chef och ledare navigera i ett alltmer komplext  organisationslandskap innebär behov av ett förändrat ledarskap. Att leda på distans är för många en ny erfarenhet. Behovet att diskutera vad det innebär är stort.

Ett ledarskap som sker i oförutsägbarhet och osäkerhet, där medarbetares olikheter ska få möjlighet att utmanas och att utvecklas för bästa resultat  och gemensamt mål.  

Hur gör jag?  Den här utvecklingslabben är ett tillfälle att lyfta och samtala om dessa frågor.

Gäst:
Åsa Lundquist Coey, doktor (Ph.D) i Management & Complexity och specialist på kommunikativt och relationellt chefs- och ledarskap, komplexitet och förändringsprocesser, delar med sig av sin kunskap om vad ett komplext  ledarskap kan innebära

Tid: kl 8.30-10.00 den 13 oktober 2020

Plats: Distan

(Anmälan är stängd)

Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA

Lärandeforum Universell Utformning av Arbetsplatser vill bidra till ett öppet arbetsliv där varje människas unika kunskaper och kompetenser är värdefulla tillgångar och där olikheter värdesätts. Projektet drivs av Akademikerförbundet SSR i samverkan med nio andra organisationer och företag. Det finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF).

Läs mer om projektet.

Läs mer om utvecklingslabbar.