UUA Vilken arbetsgivare vill du vara? Den universella organisationen är ett framtidens måste.

Bilden visar fem händer som vi förstår tillhör olika individer. De håller i varsin vit pusselbit som kan skapa en helhet om de förs samman.

Vi hjälper dig att bli mer attraktiv som arbetsgivare - välkommen till vår UUA-process för dig som chef/ledare.

Vår värld, våra länder och våra samhällen blir alltmer universella. Vi går mot en globalisering där olikheter i flera former är det nya normala. Samstämmig forskning pekar på att ju mer heterogen en organisation är desto mer lönsam är den.

Fredag 1 oktober 08.30 -12.30 
En halvdag online, UUA-process för dig som chef/ledare.

Trots vetskapen är dagens organisationer inte en spegling av vårt samhälle och vi tar heller inte tillvara kompetens som kan stärka verksamheten och rustar oss inte för globaliseringen. Vi missar därför den kraft som universella arbetsplatser skapar!

Individer som skulle vara värdefulla för organisationer exkluderas på arbetsmarknaden och detta behöver vi ändra på.

Universell utformning av arbetsplatser (UUA) är en process där organisationer utformas så att de blir tillgängliga för alla som har den önskade kompetensen. Nu har du som är ledare/chef möjlighet att delta i denna process och lära dig mer om UUA.

Utvecklingsprocessen ingår i ett ESF projekt och är kostnadsfri fram till januari 2022

Processen för chefer och ledare är upplagd enligt följande:

  • Inför: Du får tillgång till filmer och annat material som du går igenom innan halvdagsprocessen. (tidsåtgång ca 1,5 timme)
  • Halvdags process: i digital form med fokus på interaktion och goda exempel på UUA som ledare (4 timmar)
  • Uppföljning:  efter 2-4 månader en uppföljning tillsammans med gruppen för att samtala om framgångar och utmaningar, för att göra din organisation mer universellt utformad (2 timmar)

Anmäl dig här!

Kontaktperson är processledare Gunnar Villevinge.

Varmt välkommen!
Lärandeforum Universell Utformning av Arbetsplatser 

Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA

Lärandeforum Universell Utformning av Arbetsplatser vill bidra till ett öppet arbetsliv där varje människas unika kunskaper och kompetenser är värdefulla tillgångar och där olikheter värdesätts.

Projektet drivs av Akademikerförbundet SSR i samarbete med CSR Sweden, Forum, Funktionsrätt Sverige, IF Metall, KFO, Randstad, Sveriges Företagshälsor, Swedavia och Vasakronan. Det finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF).

Läs mer om vårt arbete med UUA