Vad krävs för att skapa framtidens inkluderande arbetsplats?

UUA och Markus Furuberg

Vad krävs för att skapa framtidens inkluderande arbetsplats? Det ska en ny rapport från föreningen UUA svara på.

– Rapporten ska göra det lätt att göra rätt, säger Markus Furuberg, ordförande i UUA:s styrgrupp och förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR.

Akademikerförbundet SSR har lett projektet med att starta föreningen Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA. Föreningen stödjer kunskap kring framtidens inkluderande arbetsplatser.

Vid månadsskiftet januari-februari övergår UUA till att vara en helt fristående förening.

Inför det släpper UUA idag, den 20 januari, en ny rapport. Fem forskare från olika forskningsdiscipliner visar hur deras forskning kan bidra till att utforma framtidens universella arbetsplatser.

– Det här är den andra Kunskapssammanställning UUA ger ut. Vi vill med rapporten bidra till att ansvariga chefer får tillgänglig kunskap så att den är lätt att använda i vardagen.  Det ska vara lätt att göra rätt, säger Akademikerförbundet SSR:s förhandlingschef Markus Furuberg som också är ordförande i UUA:s styrgrupp.

Hela rapporten hittas här.

Akademikerförbundet SSR har startat och drivit UUA tillsammans med Sveriges företagshälsor, Vasakronan, Funktionsrätt Sverige, Randstad, CSR Sverige, IF Metall och Fremja.

Mer om UUA hittar du här.