Vad säger Coronakommissionen om äldreomsorgen?

Onsdagen den 16 december arrangerade Akademikerförbundet SSR en livesändning om Coronakommissionens första delbetänkande. Missade du sändningen? Ta då chansen att se den nu. 

Den 15 december 2020 lämnade Coronakommissionen in sitt första delbetänkande avseende Sveriges äldreomsorg. Hur väl anser kommissionen att regeringens, berörda förvaltningsmyndigheters, regionernas och kommunernas åtgärder för att hantera virusutbrottets effekter har fungerat inom äldreomsorgen? Vad har fungerat och vad har inte fungerat? 

I denna video går Vesna Jovic, ledamot i Coronakommissionen och utvecklingschef på Akademikerförbundet SSR, igenom kommissionens första delbetänkande och besvarar tittares frågor.

Medverkande

Vesna Jovic, ledamot i Coronakommissionen och utvecklingschef på Akademikerförbundet SSR, och Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR.