Våra hjärtan klappar för välfärden

Idag är det alla hjärtans dag. Passande nog, för alla oss vars hjärtan klappar för välfärden, är det också dagen då Facken i välfärden skrivit under en avsiktsförklaring. Med bläck på papper visar vi nu på beslutsamheten att kraftsamla våra fackliga resurser för att medlemmarna i våra förbund ska vilja jobba och vilja fortsätta jobba i välfärden.

På våra förskolor, i våra skolor, på våra sjukhus, i äldreomsorgen, i socialtjänsten, inom LSS-verksamheter. Ingen nämnd ingen glömd.

Formellt började det försommaren 2021. Ordförandena i förbunden samlades för att sondera hur vi kan samarbeta mera. Vi sitter alla med liknande utmaningar och för enskilda diskussioner med makthavare och arbetsgivare.  Vad kan vi åstadkomma om vi för fram de här frågorna gemensamt? När vi har 1,2 miljoner medlemmar i ryggen. För i ärlighetens namn händer det alldeles för lite och takten är alldeles för långsam när det kommer till att rusta vår välfärd genom att satsa på den viktigaste resurs verksamheterna har – nämligen personalen.

Facken i välfärden består av Akademikerförbundet SSR, Kommunal, Sveriges Lärare, Vision och Vårdförbundet. Den fråga vi enats om att samarbeta kring initialt är frågan om kompetensförsörjningen i välfärdssektorn. Målet är en välfärdssektor som är mer attraktiv att arbeta i, där det finns fler kollegor med rätt kompetens och utbildning och som därmed levererar mer och bättre till medborgarna.

Våra aktiviteter syftar till att visa på lösningar och behovet av att satsa på välfärden. SKR har beräknat att utifrån demografiutvecklingen behöver antalet anställda i välfärdsjobben, inklusive privata utförare, öka med cirka 13 000 personer årligen under perioden 2019–2029. Därutöver förväntas cirka 336 000 medarbetare gå i pension de kommande tio åren, vilket innebär ett rekryteringsbehov under de närmaste tio åren på cirka 470 000 medarbetare. Och Arbetsförmedlingens senaste yrkesprognos från augusti 2022 visar att av de 25 yrken som har störst brist är 17 inom välfärdssektorn.

Så att behoven är stora det råder det ingen tvekan om. Och behovet av omsorgspersonal, barnskötare, lärare, sjuksköterskor mfl kommer inte lösas av digitalisering eller längre arbetsliv. Det här är medarbetare vars arbeten redan idag kännetecknas av dysfunktionell och dokumentationskrävande teknik, och som utmärker sig med höga sjuktal och svårigheter att jobba fram till dagens pensionsålder.

Facken i välfärden har identifierat att såväl partslösningar som flera olika politikområden är avgörande för att råda bot det akuta kompetensförsörjningsproblemet i välfärdssektorn. Vi har tagit fram 40 policyförslag inom nio strategiska områden som handlar om att öppna utbildningsvägarna, få in befintlig kompetens som nu är utanför, göra alla välfärdsjobb attraktiva före utbildningsval, låta proffsen vara proffs, professionell styrning och ledarskap, egenmakt och utveckling, friskare medarbetare, hållbart jobb hela arbetslivet och bättre omställning och livslångt lärande.

Men för att lyckas behöver vi arbetsgivare och politiker som ser möjligheterna och vill kraftsamla med oss. Vi vill se ett trepartshandslag för ett välfärdslyft. För våra hjärtan klappar för välfärden. Och för alla som får den att fungera - medlemmarna.