Våra krav till Svenska kyrkan

Akademikerförbundet SSR överlämnade igår våra krav till Svenska kyrkan som en del av kollektivavtalsförhandlingar 2023. Svenska kyrkan befinner sig i en osäker tid, precis som Sverige och världen. Det är samtidigt en tid då kyrkans roll får en ökad betydelse för att möta olika utmaningar i samhället. Våra medlemmar rör sig över alla sektorer. För att rekrytera och behålla dem som anställda inom Svenska kyrkan krävs avtal i nivå med de arbetsgivare de också kan välja att arbeta hos. 

-       Svenska kyrkan har på flera håll en bristande arbetsmiljö. Ett krav i våra avtalsförhandlingar är ett mer aktivt arbete för en bättre arbetsmiljön i landets församlingar. Svenska kyrkan måste stärka sig som en attraktiv arbetsgivare, säger Heike Erkers ordförande Akademikerförbundet SSR.

-       Lägeravtalet är en konkret fråga vi behöver förbättra. Det är för dålig ersättning för de ledare som åker i väg med en konfirmationsgrupp. Dessutom är ersättningen för den som måste använda bilen i jobbet för låg, säger Josefin Johansson ansvarig ombudsman på Akademikerförbundet SSR.

Akademikerförbundet SSR:s huvudsakliga krav:

  1. Vi vill se ett 1-årigt avtal med lönenivåer i nivå med märket. Vi yrkar på 4,4 %.
  2. Förbättra lägeravtalet! Idag har ledarna på Svenska kyrkans konfirmationsläger en alldeles för låg ersättning för att resa iväg och leda konfirmationsläger.
  3. Höjd bilersättning och indexera den för att följa prisutvecklingen för drivmedel.
  4. samtliga anställda ska erbjudas möjlighet till företagshälsovård
  5. Mer aktivt arbete med arbetsmiljön. avtalen ska bidra till tydliga förväntningar på arbetsgivare och arbetstagare och en bättre balans mellan arbetsliv och privatliv.
  6. Osakliga löneskillnader utifrån kön eller andra skillnader beroende på brister i lönesättningen hanteras utanför lönerevisionen inom ramen för det kontinuerliga arbetet med löneprocessen.
  7. Chefer inom Svenska kyrkan ska ha tydligt mandat för att kunna utföra sitt arbete samt tillgång till kompetensutveckling med fokus på ledarskap, mentorskap, vägledning samt arbetsmiljö.
  8. Att Svenska kyrkan ska ge möjlighet att vara tjänstledig för att prova på annat arbete.
  9. Att kyrkan underlättar för våra medlemmar att inom ramen för sina anställningar även ha uppdrag som fackligt förtroendevalda och axla rollen som lokal arbetstagarpart.
  10. Att svenska kyrkan ska sträva efter ökad mångfald i sin rekrytering och sina annonser.

Nu inleds avtalsförhandlingar mellan fack och arbetsgivare med mål att nå en överenskommelse om ett nytt kollektivavtal.

Akademikerförbundet SSR samarbetar med Akavia och förtecknade förbund kring våra krav:
Sveriges Arkitekter
DIK
Sveriges Arbetsterapeuter
Fysioterapeuterna
Naturvetarna
SRAT
Sveriges Ingenjörer
Sveriges Psykologförbund
Sveriges Universitetslärare och forskare
Vårdförbundet