Vårens studievägledarkonferens

Akademikerförbundet SSR bjuder in dig och dina studievägledar-kollegor till en ”rundvandring” i hur våra medlemsgruppers arbetsmarknader och lönelägen ser ut, vilka effekter valen av utbildning får i praktiken och på karriären samt lämnar plats för era frågor och erfarenheter.

Dagen kostar ingenting och riktar sig speciellt till dig som är studievägledare centralt eller på institutionsnivå. Målet med dagen är att ge en bild av vad studenterna möter när de lämnar universitet och högskolor för att söka drömjobbet. Fungerar råden de fick, finns det mer de behöver ha med sig?
Dagen varvas med diskussion, prognoser och rena fakta presenterade av förbudets ombudsmän med inriktning på professions- och karriärfrågor.

Under dagen fokuserar vi på följande studentgrupper:
Beteendevetare
Ekonomer
Folkhälsovetare
Samhällsvetare
Socionomer/Socialt arbete
Personalvetare

För att läsa mer om våra professioner klicka på yrkestiteln ovan, det får även bra att beställa tryckta broschyrer där till din arbetsplats.

Anmäl dig här senast den 10 maj

Konferensen hålls digitalt via Teams och deltagarlänk kommer skickas ut dagen innan eventets start. Vi startar klockan 09:30 och avslutar klockan 12:30.
För mer information, kontakta Carl Larsson på carl.larsson@akademssr.se