Värna opolitiska tjänstemäns oberoende

Närmare 1,6 miljoner personer i Sverige arbetar i politiskt styrda organisationer. Att börja politisera löneprocesserna i Regeringskansliet riskerar att påverka hela den offentliga sektorn på sikt. Vi vill inte se en utveckling där det är partiernas utspel som ska sätta lön på individnivå. Skriver Akademikerförbundet SSR på Altinget Debatt

Det är ett grovt övertramp att regeringen nu går in med politiska uppdrag och lägger sig i den lokala lönebildningen ända in på individnivå. Vi har länge varit överens om att det är arbetsmarknadens parter som ansvarar för lönebildningen på svensk arbetsmarknad. Politiker ska inte lägga sig i vare sig den nationella lönebildningen eller den lokala lönesättningen. Det gäller givetvis även i politiskt styrda organisationer.

I Regeringskansliets nya direktiv för löneprocessen står att ”Arbetsgivaren avser i detta särskilt uppmärksamma skickliga medarbetare som arbetar inom delar av Regeringskansliet där kompetensförsörjningen bedöms som särskilt viktig för att uppnå verksamhetens mål och krav och för att biträda regeringen i genomförandet av sina politiska prioriteringar som de kommer till uttryck i regeringsförklaringen och Tidöavtalet.”

Vi förväntar oss att Regeringskansliet värnar både den svenska kollektivavtalsmodellen.

Läs hela artikeln här!