Vårt djupaste deltagande i sorgen

Det är med stor sorg och ilska vi nås av beskedet att Ing-Marie Wieselgren dött till följd av en knivattack under Almedalsveckan i Visby. Flera av oss kände henne personligen.

Hennes outtröttliga arbete för att minska den psykiska ohälsan, särskilt hos barn och unga är en stor inspirationskälla för många. Som överläkare i psykiatri såg hon också till helheten både som Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) psykiatrisamordnare och i andra roller. Hennes arbete kommer att leva vidare genom många av oss.

Hon delade också gärna med sig; bland annat i ”Tankar för dagen” i Sveriges Radio P1 när hon i våras reflekterade kring kriget och pandemin och hur man ska hantera ilska, rädsla och förtvivlan.

Vi beklagar sorgen djupt och våra tankar går till hennes nära, kära och kolleger.

Det är också fasansfullt att Almedalen som är en unik inbjudande plats för det öppna demokratiska samtalet utsätts för en attack med dödligt våld. Almedalen där paneler och möten, nya tankar och idéer får flyga fritt och kan stötas och blötas har inspirerat inte minst våra grannländer.

Vi ger inte upp det fria och öppna samtalet. Vi kommer tillbaka! Det är också att hedra Ing-Marie. Hennes sista seminarium var hos Allmänna Barnhuset. En envis, drivande, kreativ, modig och klok människa som bjöd på sig själv har nu gått bort 💔

Lyssna till Tankar för dagen i Sveriges Radio P1 med Ing-Marie Wieselgren; "Att bevara hoppet i orostider".