Vi kräver en Socialtjänstminister i nästa regering

Just nu väntar alla på den slutgiltiga räkningen av röster för att se hur riksdagsmandaten fördelar sig. När en ny regering kommer på plats vill Akademikerförbundet SSR se att Sverige får en Socialtjänstminister med samlat ansvar för att få en ny socialtjänstlag på plats och förbättra socialtjänstens förutsättningar.

-       Sverige behöver en Socialtjänstminister med ansvar för det förebyggande arbetet och för att sätta socialtjänsten i fokus. Socialtjänsten är samhällets sista skyddsnät och frågorna försvinner lätt när en minister har för många ansvarsområden, säger Heike Erkers ordförande Akademikerförbundet SSR.

-       Vi har väntat länge på en ny socialtjänstlag med tydligt krav på kommunerna att prioritera det förebyggande arbetet. En ny lag måste komma på plats före sommaren och behöver följas av mer pengar till kommunerna, säger Heike Erkers.

En ny Socialtjänstministers första arbetsuppgift skulle vara att presentera en ny socialtjänstlag. Det finns mycket förberett från tidigare regering men en ny lag har dragit ut på tiden. Avgörande för att en ny socialtjänstlag ska ge effekt är både att lagen lyfter upp det förebyggande arbetet samt att alla insatser ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Sverige behöver 10 000 fler som arbetar förebyggande. För att nå detta kommer det behövas en satsning på 10 miljarder kronor.

Samhället står inför stora utmaningar och därför behöver Sverige en stark socialtjänst. Skolan är en bra jämförelse som trots att det är en kommunal verksamhet har en skolminister för att säkerställa den statliga styrningen.