Vi tror på global solidaritet

I natt beordrade president Putin ryska trupper att gå in i Ukraina. Det Europa vi vaknade upp till är ett annat. Vid lunchtid deltog vi i en demonstration till Rysslands ambassad. Vi fördömer den ryska invasionen och vi står enade bakom det Ukrainska folkets rätt till självbestämmande och demokrati.

Akademikerförbundet SSR fördömer den ryska invasionen av Ukraina. Vi står bakom våra fackliga kollegor och det ukrainska folkets krav om nationellt självbestämmande och demokrati.

Den ryska invasionen innebär att Rysslands president Putin startat ett krig med Ukraina i strid med FN:s stadgans rättsliga principer. Det är tydligt att Ryssland varken respekterar eller accepterar demokratin i Europa eller de europeiska ländernas självständighet.

Demokrati och mänskliga fri- och rättigheter är ingen självklarhet. Den kampen måste vi vinna varje dag.

Den ryska invasionen har kastat oss in i en politisk situation som kommer att påverka oss i grunden.

Det som nu händer är ingen isolerad företeelse för ett land. Det handlar om Europa och världsläget. Konsekvenserna kommer att vara omfattande för oss alla. Ytterst är det som alltid civilbefolkningen som kommer att betala ett väldigt högt pris.

Ukrainas sak är också vår. Vi står sida vid sida i solidaritet med Ukrainas folk.

Akademikerförbundet SSR:s Solidaritetsfond har beslutat att avsätta 100 000 kronor för stöd till civilsamhällesinsatser i Ukraina med anledning av den ryska invasionen.

 

Saco har idag tillsammans med LO och TCO gjort ett gemensamt uttalande.

PSI och EPSU har idag gjort ett gemensamt uttalande