Vi vill se en ny socialtjänstlag

Heike Erkers

Det är dags att införa en ny socialtjänstlag. Det skriver förbundsordförande Heike Erkers i en debattartikel med tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Föreningen Sveriges socialchefer och Vision.

En ny lag måste innehålla obligatoriska krav på förebyggande arbete i alla kommuner. Idag blir det ofta frivilligt arbete när pengarna tryter. Det som krävs är resurser med vetenskap/evidens som förutsättning.

Våra förslag:

  1. Inför huvudförslagen i utredningen om ny socialtjänstlag i sin helhet
  2. Reglera det förebyggande arbetet
  3. Ge nuvarande och blivande socionomer rätt förutsättningar
  4. Skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad socialtjänst
  5. Investera i socialtjänsten

Läs hela artikeln hos Altinget