Webbseminarium om Sveriges långsiktiga konkurrenskraft efter coronakrisen

Ilera-föreningen planerar för ett webbseminarium den 1 september 2020 om de ekonomiska och klimatmässiga effekterna av coronakrisen. Den nya Omstartskommissionen har i uppdrag att ta fram reformer som ska starta om och stärka Sveriges långsiktiga konkurrenskraft efter coronakrisen.

Vid seminariet kommer bl.a.  Oskar Nordström Skans att presentera förslagen inom arbetsmarknadsområdet och Susanne Ackum förslagen inom utbildningsområdet. Anders Forslund kommenterar och reflekterar om erfarenheterna från tidigare kriser.

Medverkande

  • Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi och föreståndare för Uppsala universitets centrum för arbetslivsforskning
  • Anders Forslund, Biträdande chef, professor, IFAU
  • Susanne Ackum, fil dr nationalekonomi, tidigare statssekreterare vid finansdepartementet
  • Med flera

 

Seminariet modereras av Mats Wadman, ordförande Svenska ILERA-föreningen.

Tid och plats

  • Måndagen den  1 september kl. 12:00-14:00.
  • Webbseminarium, Teams. Samordnas av Akademikerförbundet SSR inom Saco.

Anmälan

Anmälningar sker via föreningens hemsida http://ilerasvenska.se/Nasta-seminarium.html

 

Välkomna!

Svenska ILERA-föreningen
Mats Wadman

 

Fakta om ILERA

ILERA (the International Labour and Employment Relations Association) grundades 1966, och har sitt säte i Geneve och samarbetar nära med FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor, ILO. ILERA:s syfte är att utbyta kunskaper och erfarenheter på internationell nivå om arbetsmarknadsrelationer samt att vara en mötesplats för forskare och praktiker.  ILERA främjar forskning, utbildning och dialog om arbetsmarknad och arbetsliv.

 

Svenska ILERA-föreningen är en filial till den internationella organisationen ILERA. Verksamheten bedrivs bland annat genom att föreningen organiserar seminarier kring aktuella frågor där ny forskning eller aktuella utredningar presenteras och kommenteras av arbetsmarknadens parter och forskare.

 

Är du intresserad av att bli medlem i föreningen? Betala 200 kronor per år till föreningens plusgirokonto 37 19 24-2.