Ledande bland samhällsvetare

Som samhällsvetare har du en strategisk roll på din arbetsplats. Du har nära till beslutsfattarna och har ofta goda möjligheter att påverka verksamheten och ditt arbete.

Samhällsvetare är utbildade att söka, bedöma, utarbeta förslag och analysera information till beslutsunderlag i politiken, offentlig förvaltning och näringslivet. Som yrkesgrupp trivs samhällsvetare ofta väldigt bra på sin arbetsplats och känner sig både lyssnade på och respekterade i sin profession. 

Bredd av yrken

Gemensamt för samhällsvetare är de metodkunskaper, den breda bakgrundskunskap och det administrativa kunnande som de tar med sig i arbetslivet. Samhällsvetare arbetar inom en bred flora av yrken, till exempel som:

 • utredare
 • handläggare 
 • analytiker 
 • statistiker
 • politisk sekreterare
 • samhällsplanerare
 • pressekreterare
 • politiskt sakkunnig
 • nämnd-/kommunsekreterare
 • organisationsutvecklare
 • kommunikatör
 • informatör
 • PR-konsult.

Allt fler blir också chefer

Akademikerförbundet SSR är det ledande samhällsvetarförbundet – det självklara förbundet för dig som har en samhällsvetenskaplig utbildning. Vi kan samhällsvetares kompetens och arbetsmarknad och erbjuder dig specialiserad rådgivning om anställningsvillkor, lön och karriär.

Bli medlem i Akademikerförbundet SSR

Redan medlem? Logga in!

Så här tycker vi

Som akademikerförbund är det en självklarhet att engagera oss i frågor som påverkar våra medlemmars utbildning, profession, ställning och förutsättningar på arbetsmarknaden. 

Akademikerförbundet SSR driver följande frågor för samhällsvetare:

 • Samhällsvetare är den som har minst tre års akademisk utbildning med huvudämne och tyngdpunkt i det samhällsvetenskapliga ämnesområdet.
 • Arbetsgivare borde värdera såväl masters- som forskarmeriterade samhällsvetare högre och anställa fler
 • Samhällsvetarnas höga internationaliseringsgrad bör synliggöras som en tillgång i yrkeslivet
 • Samhällsvetarnas förmåga att förstå och analysera komplexa samhälleliga fenomen måste användas i större utsträckning inom alla samhällssektorer
 • Sveriges stora välfärdssektor borde också avspeglas i en stor andel samhällsvetare för att organisera den
 • Samhällsvetare i politiskt styrd verksamhet måste få större möjlighet att värna professionsetiken gentemot politiska önskemål

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på medlemskap men vill veta mer först? Fyll i formuläret så ringer vi upp dig och berättar mer.

Grupp med glada människor

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på medlemskap men vill veta mer först? Fyll i formuläret så ringer vi upp dig och berättar mer.

Har du lagom lön? Jämför själv.

Om du har koll på löneläget så har du en starkare position vid löneförhandlingen.

Här kan du enkelt jämföra din lön – och få bra tips på hur du höjer den.

Har du lagom lön? Jämför själv.

Om du har koll på löneläget så har du en starkare position vid löneförhandlingen.

Här kan du enkelt jämföra din lön – och få bra tips på hur du höjer den.

Samhällsvetarpodden

I Samhällsvetarpodden pratar vi med de intressantaste aktörerna i politik, på arbetsmarknaden och i akademin om frågor som intresserar samhällsvetare. Här möter du utredare, statsvetare, sociologer, förhandingschefer, EU-parlamentariker, generaldirektörer och många andra. Aktuella ämnen för en samhällsvetare med facklig twist. 

Samhällsvetarpodden

I Samhällsvetarpodden pratar vi med de intressantaste aktörerna i politik, på arbetsmarknaden och i akademin om frågor som intresserar samhällsvetare. Här möter du utredare, statsvetare, sociologer, förhandingschefer, EU-parlamentariker, generaldirektörer och många andra. Aktuella ämnen för en samhällsvetare med facklig twist. 

Läs även

Etik för samhällsvetare

Att diskutera etiska frågor på jobbet är viktigt för att kunna göra kloka och väl övervägda val i arbetslivet. Vi har tagit fram Sveriges första etiska kod för samhällsvetare.

Läs mer

Så här tycker vi

Som akademikerförbund är det en självklarhet att engagera oss i frågor som påverkar våra medlemmars utbildning, profession, ställning och förutsättningar på arbetsmarknaden. 

Läs mer

Allt det här får du som medlem i vårt fackförbund

Som medlem i Akademikerförbundet SSR får du service och förmåner anpassade efter dina behov, oavsett om du är student, anställd, egenföretagare, chef eller arbetssökande.

Läs mer