Kurator inom hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdskuratorn är den psykosociala experten inom vården och den självklara länken mellan vården och andra samhällsaktörer.

Den ökande psykiska ohälsan i samhället gör kuratorns kompetens allt viktigare i hälso- och sjukvården. Olika undersökningar visar att andelen patienter som söker primärvård för psykiska problem står för en tredjedel av besöken hos läkarna. En stor del av ohälsan har sin grund i psykosociala problem, som fattigdom, arbetsrelaterad stress och ökade krav från samhället. 

I hälso- och sjukvården är kuratorn den enda yrkesgrupp som har utbildats i hur det offentliga systemet är uppbyggt och hur den offentliga lagstiftningen fungerar, samtidigt som man har en teoretisk grund i socialt arbete.

Äntligen en legitimation för kuratorer

Den första juli 2019 infördes en legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer. Det är innebär en stärkt patientsäkerhet eftersom hälso- och sjukvårdskurator blir en skyddad titel vilket innebär att bara den som har legitimation som hälso- och sjukvårdskurator får kalla sig det. Människor som har söker hjälp hos en kurator har rätt att veta att det är en person som är utbildad i psykosocialt behandlingsarbete.

Här kan du läsa mer om hur förbundet har arbetat för en legitimation för kuratorer.

Guide: Allt du behöver veta om legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer

Kuratorns arbetsuppgifter

Det psykosociala arbetet för kuratorer innefattar utredning, bedömning och behandling i form av till exempel krisstöd och samtal. Kuratorns analys och bedömning är nödvändig för diagnos och behandling. Den utgör ofta underlag för intyg som skrivs av annan personal inom hälso- och sjukvården.

I en psykosocial diagnos identifieras de sociala och psykosociala faktorer som kan ligga till grund för ohälsa. Ofta är olika huvudmän involverade i patienten utifrån sina olika uppdrag. För ett lyckat behandlingsresultat krävs professionsöverskridande arbete i team, där vårdens alla kunskapsområden, medicinsk, social och psykologisk kunskap, samverkar. Kuratorn har en samordnande funktion och handleder även annan vårdpersonal i psykosociala frågor.

Du är väl medlem i förbundet som fixade legitimationen?

Är du inte redan med i förbundet som fixade legitimation för hälsa- och sjukvårdskuratorer? Ansök om medlemskap här.

Läs även

Din guide till kuratorslegitimationen

Allt du behöver veta om legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvård: Vad gäller? Hur ansöker jag? När kan jag ansöka?  

Läs mer

Etik i socialt arbete

Inom socialt arbete handlar många beslut som fattas om etiska avvägningar. Vår etiska kod för socionomer kan hjälpa dig vid svåra ställningstaganden.

Läs mer

Hur motverkar vi hot och våld i arbetslivet?

Hot och våld är en allvarlig arbetsmiljöfråga. Här får du veta vad du som chef eller medarbetare ska göra om en hot- eller våldssituation uppstår på din arbetsplats, och vad man kan göra för att motverka att hot- och våldssituationer uppstår.

Läs mer