Anställda på Förbundskansliet (LIST: STAFF)

This should list content type STAFF


Emma Frost

Regionombud Kalmar/Blekinge

E-post: regionombud.kalmar@akademssr.se

Mobiltelefon: 0735-541844

Johan Gustafsson

Regionombud Kronoberg

E-post: regionombud.kronoberg@akademssr.se

Mobiltelefon: 072-5983042

Stig Roos

Regionombud Nordvästra Götaland/Skaraborg

E-post: regionombud.xxxx@akademssr.se

Mobiltelefon: 072-554919

Erica Adolfsson

Regionombud Östergötland

E-post: regionombud.ostergotland@akademssr.se

Mobiltelefon: 072-5269371

Sara Friedrichsen

Regionombud Älvsborg/Väst

E-post: regionombud.alvsborgvast@akademssr.se

Mobiltelefon: 0766- 49 44 29

Gunnar Villevinge

Processledare Lärandeforum UUA – Universell Utformning av Arbetsplatser

E-post: gunnar.villevinge@akademssr.se

Mobiltelefon: 0730-83 58 19

Marianne Öberg-Håkansson

Biträdande projektledare Lärandeforum UUA – Universell Utformning av Arbetsplatser

E-post: marianne.oberg-hakansson@akademssr.se

Mobiltelefon: 0730-83 61 72

Sara Johansson

Projektledare UUA - Universellt Utformade Arbetsplatser

E-post: sara.johansson@akademssr.se

Mobiltelefon: 073-083 69 83

Maria Fladvad

Professionsombudsman

E-post: maria.fladvad@akademssr.se

Mobiltelefon: 070-827 44 15

Inga-Lill Hultin

Administrativ chef, Trafikkontoret, Stockholm Stad

E-post: inga-lill.hultin@stockholm.se

Mobiltelefon: 076-122 60 88

Louise Burke

Head of Cabin Crew, SAS

E-post: louise.burke@sas.se

Mobiltelefon: 070-997 49 69

Emelie Mattsson

Studentledamot

E-post: emelie.mattsson@live.se

Mobiltelefon: 0738-12 58 81

Marina Jovicic

Studentledamot

E-post: marina.jovicic@hotmail.com

Mobiltelefon: 073-724 63 53

Najib Bege

Studentledamot

E-post: najibbegi@yahoo.com

Mobiltelefon: 0736-00 75 24

Mikael Smeds

Förbundsjurist

E-post: mikael.smeds@akademssr.se

Telefon: 08-6174424

Mobiltelefon: 0706-18 44 24

Helena Hansson

Regionalt skyddsombud Stockholms län

E-post: Rsohelena.Hansson@akademssr.se

Mobiltelefon: 072-714 44 07

Kristiina Koistila

Regionombud Södermanland

E-post: regionombud.sodermanland@akademssr.se

Mobiltelefon: 072-145 95 99