För jämställda löner ‐ mer lönespridning till kvinnorna!

Rapport 2016‐03‐07.

I den här rapporten vill vi lyfta fram hur det ser ut när det gäller lönespridning och chefslöner för kvinnligt dominerade akademikeryrken. Vi har valt att särskilt analysera löner och lönespridning för socialsekreterare och chefer inom socialtjänsten samt för medarbetare och chefer inom personal‐ och HR‐området.

För jämställda löner ‐ mer lönespridning till kvinnorna!