LIST PAGE EXAMPLE - DOCUMENT

This should list content type DOCUMENT

Kompetensmodeller – Värdefullt för både medarbetare och verksamhet

En rapport baserad på ett partsgemensamt arbete mellan SKR/Sobona och OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet.  Hur kan rapporten användas? Läs mer här. 

PM Stärkt trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga

2021-12-21 Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering (S2020:04) överlämnade till regeringen den 20 augusti 2021 betänkandet En sjukförsäkring med pr...

En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet, SOU 2021:69

2021-12-21 Utredningens uppdrag har haft tre delar: att se över regelverket för rätten till sjukersättning respektive aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga, att underlätta arbete...

Arbetsmiljö- Ansvar och distans

Bilder från föreläsningen med Maja Todorovic 24 november.

Äldreomsorgsenkäten

Antal respondenter: 543 stycken.

Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet, Ds 2021:27

2021-11-12 Den här departementsskrivelsen tar upp reformeringen av Arbetsförmedlingen och lägger lagförslag rörande hur informationsflödet ska ske mellan Arbetsförmedlingen och externa ak...

Tamponger: För ett MENSkligare arbetsliv

Paket med 6 tamponger, med texten "För ett MENSkligare arbetsliv" och QR-kod.  Här kan du läsa om förbundets arbete med att lyfta mens som facklig fråga.