LIST PAGE EXAMPLE - DOCUMENT

This should list content type DOCUMENT

Arbetsmiljö- Ansvar och distans

Bilder från föreläsningen med Maja Todorovic 24 november.

Äldreomsorgsenkäten

Antal respondenter: 543 stycken.

Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet, Ds 2021:27

2021-11-12 Den här departementsskrivelsen tar upp reformeringen av Arbetsförmedlingen och lägger lagförslag rörande hur informationsflödet ska ske mellan Arbetsförmedlingen och externa ak...

Tamponger: För ett MENSkligare arbetsliv

Paket med 6 tamponger, med texten "För ett MENSkligare arbetsliv" och QR-kod.  Här kan du läsa om förbundets arbete med att lyfta mens som facklig fråga. 

HR och Etik 28 oktober

Bilder från seminariet - HR och Etik 28 oktober

Rollfördelning - att leda med tillit 14 oktober.

Bilder från föreläsningen Rollfördelning - att leda med tillit 14 oktober.

Vaccinering och arbetsplatsen

Bilder från föreläsningen - Vaccinering och arbetsplatsen 5 oktober.