LIST PAGE EXAMPLE - DOCUMENT

This should list content type DOCUMENT

Konsekvenser av justerade åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem

2021-05-10 Remissen redovisar hur ett senare pensionsuttag samt övriga förändringar i trygghetssystem och skatte- och avgiftsystem påverkar bland annat arbetskraftsutbudet och indivi...

Från pandemi och arbetslöshet till lysande jobbutsikter

Åhörarkopia på Power Point från föreläsningen ”Från pandemi och arbetslöshet till lysande jobbutsikter”.

Dokumenthanteringsplan lokalt och regionalt

Se även Anvisningar: dokumenthanteringsplan lokalt och regionalt. 

Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen (SOU 2020:79)

2021-04-27 Akademikerförbundet SSR har i ett remissvar yttrat sig över förslagen i betänkandet Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen (SOU 2020:79). Utredningen lämnar förslag som ...

Innovation som drivkraft - från forskning till nytta, SOU 2020:59

2021-04-29 Utredningen föreslår en utvecklad struktur för innovationsstödet vid statliga universitet och högskolor. Syftet är att innovationsstödet vid lärosätena, som för närvarande blan...