test horisontella flöden

typ: nyhet | ämne: -

Heike Erkers

”Inför ett maxtak på antal medarbetare per chef i äldreomsorgen”

Nu måste regeringen gå vidare och slå fast ett maxtak för antalet medarbetar…

2021-06-17 Pressmeddelande
Heike Erkers. Foto: Magnus Länje.

”Mer resurser krävs till socialtjänstens förebyggande arbete”

En ny lag för brottsförebyggande arbete i kommuner är ett steg i rätt riktni…

2021-06-16 Pressmeddelande
Martin Wästfelst och Ursula Berge

”Vi har tagit ett mycket bredare grepp än Januariavtalet”

”Det är inte för att lösa ett politiskt problem som vi har förhandlat. Men…

2021-06-16 Samhällsvetarpodden

Socialsekreterare tar över Instagram

När polisen i Stockholm gör en insats mot en lägenhetsbordell är socialsekre…

2021-06-15 Sociala medier
Heike Erkers, ordförande Akademikerförbundet SSR

”Förslag i Lex Lilla hjärtat kan försvaga barnens ställning”

Lex Lilla Hjärtat-utredningen är för otydlig kring vad som händer när LVU-v…

2021-06-11 Pressmeddelande
Fyra personer som sitter i möte.

Överenskommelse om uppdaterat krislägesavtal

Efter intensiva förhandlingar har Akademikerförbundet SSR den 10 juni 2021 tr�…

2021-06-11 Avtal

Studenter måste ges förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden

Rekordmånga har studerat på universitet och högskola under pandemin. Men de n…

2021-06-11 Debattartikel
Heike Erkers och Markus Furuberg

Uppdaterat krislägesavtal anpassat till olika kriser

Akademikerförbundet SSR har kommit överens med SKR, Sobona och facken i kommun…

2021-06-10 Pressmeddelande
Heike och Simon

JO visar att lagändring krävs kring robotar i välfärden

JO stödjer Akademikerförbundet SSR:s kritik mot Trelleborgs automatiserade soc…

2021-06-09 Pressmeddelande
Omslag av Chefstidningens nya nummer.

Nytt nummer av Chefstidningen – tema utlandsjobb

Kanske är nordiska chefer hetare än någonsin, så vem vågar sig på att chef…

2021-06-09 Förmåner
Heike Erkers

”Avgörande att akademiker ingår”

Sverige har en historisk chans att stötta alla arbetstagares livslånga lärand…

2021-06-07 Pressmeddelande

typ: - | ämne: förtroendevalda

Gemensamt arbete om kompetensmodeller

För att öka attraktionskraften och stimulera verksamheters utveckling, genomf�…

2021-06-07 Förtroendevalda
fem personer har utbildning

Webbutbildningar för valberedare

Nu finns två helt nya online-utbildningar för alla som blivit valda till valbe…

2021-06-04 Förtroendevalda

Hen - Hon - Han 2021

Härmed inbjuds du till en unik facklig arbetsmiljö-utbildning, delvis förlagd…

2021-03-22

Rekommendationer gällande evenemang, utbildningar och medlemsmöten

Med anledning av pågående pandemi och Covid-19 har Akademikerförbundet SSR ta…

2021-03-02 Förtroendevalda

Förbered dig inför årets löneöversyn

Tiden går fort, och en del av er har knappt hunnit avsluta löneöversynen för…

2021-02-03

Akademikerförbundet SSR:s inställning till vaccination mot covid-19

Hur ställer sig Akademikerförbundet SSR till Folkhälsomyndighetens rekommenda…

2021-02-02

Information om årsmöten

Ska din distriktsförening ha årsmöte? Tänk på att vårens rekommendationer…

2020-10-02

Avtalet försäkrar 2020

Nu är årets upplaga av broschyren Avtalet Försäkrar klar - häftet med infor…

2020-03-19

Överenskommelse i kommunal sektor för att förhindra smittspridning

En ny överenskommelse har träffats i kommunal sektor för att förhindra smitt…

2020-03-09 Avtal

Lokalförening startar eget

Lokalföreningen i Stockholms stad vill komma närmre medlemmarna. Därför väl…

2019-11-13 Nyhet

Ny utbildning för lokala lönedelegater

Förhandlingarna inför HÖK 20 är i gång då det nuvarande avtalet…

2019-11-11