Förebygg före blåljus

För att minska brottsligheten och otryggheten i samhället behövs fler poliser – men också ett effektivt och väl fungerande socialt förebyggande arbete.

För att minska brottsligheten och otryggheten i samhället behövs det fler poliser – men det räcker inte. Det krävs också ett effektivt och väl fungerande socialt förebyggande arbete, där polis och socialt arbete samverkar väl med varandra liksom med andra aktörer såsom skola och kommunledning. I Sveriges kommuner finns det idag flera framgångsrika exempel på brottsförebyggande arbete som bygger på samverkan mellan förbundens yrkesgrupper. Samarbete syftar till att lyssna på vad våra förbundsmedlemmar efterfrågar och hitta metoder som har fungerat väl och kan spridas till fler.  

Akademikerförbundet SSR och Polisförbundet har tillsammans gjort besök på Järva och projektet Framtid Stockholm, samt i Rosengård, Malmö stad. Båda är exempel på kommuner där bland annat förbundens medlemmar samarbetat framgångsrikt kring förebyggande arbete. 

Samarbetet har resulterat i gemensamma krav och gemensamma seminarium på Järvaveckan.

På seminariet 2019 deltog förutom förbundsordförandena Heike Erkersw och Lena Nitz, Jan Jönsson socialborgarråd Stockholm, Mikael Jeppson enhetschef Framtid Stockholm, Therese Skoglund Shekarabi kommunpolis och Samer Matini Fryshuset. 

Året innan deltog Morgan Johansson, justitieminister (S) och Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson (M).

De tre gemensamma kraven som Polisförbundet och Akademikerförbundet SSR ställer, för att förbättra det brottsförebyggande arbetet, är: 

1. Kommuner måste ha ett brottsförebyggande uppdrag

Kommunerna har idag inte ett uttalat brottsförebyggande uppdrag. Möjligheten att bryta en kriminell bana ska inte vara beroende av var man för tillfället råkar bo. Eftersom kommunerna tolkar sitt uppdrag olika är det förebyggande arbetet beroende av lokala politikerna och tjänstemännens uppfattning. Riksdagen bör förtydliga i lag så att kommunerna får ett brottsförebyggande uppdrag kopplat till sina ansvarsområden. Polisen ska fortsatt ha ansvar för att samordna det brottsförebyggande arbetet. 

2. Tydligare statlig styrning av det brottsförebyggande arbetet

Nationella myndigheter behöver få ett tydligare uppdrag att prioritera det brottsförebyggande arbetet. Länsstyrelsernas samordnande uppdrag är inte tillräckligt för att goda exempel och metoder med beprövad effekt ska få spridning över hela Sverige.

3. Ge professionerna rätt förutsättningar

Poliser, socialsekreterare och andra kommunanställda behöver få rätt kompetens när det gäller brottsförebyggande arbete. De måste både bli fler och få kompetensutveckling så att fler kan arbeta med brottsförebyggande arbetsuppgifter. Rätt metoder och rätt kompetens är nyckelfaktorer för att lyckas. BRÅ gör dock bedömningen att varken polisen eller kommunerna arbetar kunskapsbaserat in den utsträckning som vore önskvärt. Att gemensamt får lära sig hur man bäst förebygger brott kan också underlätta samverkan.