Översynen av socialtjänstlagen

Den pågående översynen av socialtjänstlagen måste förändra socialnämndspolitikernas roll. Politiker ska besluta om mål, inte individer. Man måste lita på proffsen. 

Mingel med trevliga branschkollegor.

Politiker förväntas inte ha expertkunskap i det sociala arbetet. Ändå har de en direkt påverkan som rör enskilda personer i socialtjänstens individärenden. Sverige är det enda land i Norden som har kvar den ordningen. Det är hög tid att professionella bedömningar får styra arbetet inom socialtjänsten.

Folkvalda ska besluta om mål och resurser för kommunens verksamheter. Istället för att stå för visionerna får socialnämndspolitiker idag stå för socialtjänstens svåraste beslut: om ett barn ska skiljas från sina föräldrar och om en person ska vårdas mot sin vilja. Akademikerförbundet SSR anser att det är dags att socialsekreterare och chefer får mandat att stå för besluten. Detta är ett av förbundets viktigaste krav i översynen av socialtjänstlagen.

På den här sidan samlar vi debattartiklar, bloggar, seminarium och podcast om politikerinflytande i individärenden.