8 friskfaktorer som räddar en sjuk arbetsplats

Två kvinnor tittar på varandra och skakar hand på ett kontor.

Dålig arbetsmiljö kan inte kompenseras med högre lön. Här är åtta friskafaktorer som vi behöver göra till våra egna på arbetsplatsen. För en bättre arbetsmiljö – och för att rädda liv.

Sjuka arbetsplatser handlar ofta om arbetsbelastning, ledarskap och kultur; det som ”sitter i väggarna” som man brukar säga. Asbest sitter i väggarna - och det är giftigt som tusan. Men organisatoriska och sociala problem på en arbetsplats sitter i människorna, oavsett vad uttrycket säger.

Vi är varandras arbetsmiljö, och vi behöver flytta fram positionerna för att orka leva upp till parollerna om ett hållbart arbetsliv, ett arbetsliv där vi dessutom förväntas jobba längre. Kampen gäller inte bara oss själva, utan de generationer som kommer efter oss.  

Arbetsmiljöverket slår fast i rapport efter rapport att den arbetsrelaterade döden är att ta på allvar. Det är inte bara fallet från byggställningen, det handlar även om stress och arbetsbelastning; alltså obalansen mellan krav och resurser i verksamheten.  

Åtta friskfaktorer 

Vi måste inte ens starta från noll! Forskare har på längden och tvären tittat på vilka faktorer som påverkar mest för en god arbetsmiljö. Vi som arbetar i fältet borde kunna friskfaktorerna som ett rinnande vatten: 

  1. Rättvisa – Rättvis och transparent organisation 
  2. Ledarskap – Närvarande, tillitsfullt och engagerat 
  3. Delaktighet – Delaktighet och inflytande 
  4. Kommunikation – kommunikation och återkoppling 
  5. Prioritering – Prioritering av arbetsuppgifter  
  6. Kompetensutveckling – Kompetensutveckling hela arbetslivet  
  7. Systematiskt – Systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen 
  8. Tidiga insatser – Tidiga insatser och arbetsanpassning  

För den som känner sig osäker på detaljerna finns kortfattat och pedagogiskt material framtagna här, via Suntarbetsliv. Självklart finns fler källor som samlar klokskapen – men friskfaktorerna är samma. Senare i maj presenteras konferenser och andra kunskapshöjande insatser. Mer om det här.  

5 miljoner vinnare

SL:s tågförare som nyligen tog till vapnet vild strejk sa inte ett ord om lön. De pratade om ensamarbete, etisk stress och olika former av arbetsbelastning. Pressen på axlarna att vara ensam i ett tågset med flera hundra passagerare om något plötsligt händer. Det handlade rätt och slätt om arbetsmiljö. Vem vet, kanske tågförarna är något på spåret? (Ber om ursäkt till känsliga läsare, men jag kunde inte låta bli…) 

Lite skämt och lite allvar. Tågförarna och tågvärdarna sätter fingret på problemet: Arbetsmiljö kan inte kompenseras med högre lön, åtminstone finns det en bortre gräns. Vi börjar nog nå den smärtgränsen på flera ställen nu. Sjuktal och dödstal presenteras som siffror och i diagram. Men där bakom finns våra mödrar, bröder, barn, grannar och vänner. Det här drabbar inte bara den som dukar under, utan alla i hens närhet.  

Alltför stora åtstramningar och rationaliseringar skapar en osund kultur med kränkningar, etisk stress och slitningar - en nedåtgående spiral där människor inte längre orkar. Det långa och hållbara arbetsliv som är målet, riskerar att spåra ur om vi inte tar tag i det som gör oss friskare. Lyckas vi så finns det drygt fem miljoner potentiella vinnare på arbetsmarknaden. Och fler behöver komma in.